Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie na XII edycji Targów Pracy w Szczecinie

Dodano przez: Daniel Sawicki | 28 kwietnia 2017

W dniu 26 kwietnia br., Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie  uczestniczył w Targach Pracy, które były zorganizowane przez  Polską Fundację Społeczeństwa Przedsiębiorczego w hali przy ul. Sowińskiego 1 w Szczecinie.
Wydarzenie to zgromadziło osoby wybierające określony kierunek własnego rozwoju zawodowego, osoby bezrobotne i poszukujące pracy, jak i te, które chcą  przekwalifikować  się zgodnie z potrzebami współczesnego i lokalnego rynku pracy. W bezpośrednim kontakcie z pracodawcami targi były okazją do otrzymania szeregu informacji o wymaganiach na konkretnym stanowisku pracy. Z kolei obecność pracowników Biura Informacji i Promocji  Europejskiego Funduszu Społecznego EFS WUP w Szczecinie umożliwiła odwiedzającym uzyskanie informacji jakimi zadaniami  w zakresie polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich zajmuje się Urząd. Przekazywali oni m.in. informacje o możliwościach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz szansach dla młodych na rynku pracy. Stoisko Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem ze strony odwiedzających uczestników.
Tegoroczne Targi Pracy stworzyły firmom i agencjom rekrutacyjnym szansę pozyskania studentów i absolwentów, a młodym ludziom poszukującym pracy pozwoliły na zapoznanie się z całym systemem rekrutacji oraz stworzyły okazję do znalezienia czy to zatrudnienia, czy to praktyki bądź stażu.