Wiadomości

Topic

Show messages

Sort by

E-PUBLIKACJA SUKCESY EFS

Działanie 6.8 (ergonomia pracy) – Lista wniosków zakwalifikowanych do I fazy oceny merytorycznej – runda IV

W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków w zakresie warunków formalnych w ramach IV rundy konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K73/22, Działania 6.8 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które zostały pozytywnie zweryfikowane pod względem warunków formalnych i tym samym zostały skierowane do I fazy oceny merytorycznej. Pobierz plik

2022-12-15

Program wyrównywania różnic między regionami III w 2023 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w związku ze zmianami wprowadzanymi w 2021 roku w „Programie wyrównywania różnic między regionami III” adresatem obszaru D  (likwidacja barier transportowych) jest także województwo. W związku z powyższym, w przypadku gdy organem prowadzącym  placówkę służącą rehabilitacji osób niepełnosprawnych jest Województwo Zachodniopomorskie, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do zakupu fabrycznie […]

2022-12-14

Działanie 6.8 – Lista zawartych umów

Pobierz plik:   Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę zawartych umów w ramach konkursu RPZP.06.08.00-IP.02-32-K73/22 z dnia 22.04.2022 r. II runda – stan na dzień 30.11.2022 r. Pobierz plik W kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.    

2022-11-30

Działanie 6.8 – Informacja o opublikowanych wnioskach w ramach IV rundy konkursu

W związku z zakończeniem naboru wniosków dla IV rundy konkursowej Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K73/22, w terminie od dnia 25.10.2022 r. do 25.11.2022 r. do godz. 15:00:00, opublikowanych zostało 25 wniosków o łącznej wnioskowanej wartości dofinansowania 6 100 125,14 PLN.

2022-11-30

Jesienna edycja Giełd Pracy w Szczecinie

 22 listopada br., na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Krakowskiej oraz 23 listopada br., na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług przy ul. Mickiewicza odbyły się Giełdy Pracy, zorganizowane przez Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego. W czasie Giełd Pracy zaprezentowało się około 27 firm i organizacji. Były też instytucje, z którym można […]

2022-11-25

„ZACHODNIOPOMORSKIE MAGNOLIE EFS 2022”

  Emocje po gali jeszcze nie opadły, a już przyszedł czas podsumowań. W pięknych murach Opery na Zamku mieliśmy okazję poznać laureatów tegorocznego konkursu „Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2022”. To już ósmy raz jak Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie nagrodził osoby zaangażowane w realizację przedsięwzięć współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa […]

2022-11-22

Działanie 6.8 (ergonomia pracy) – Lista wniosków zakwalifikowanych do I fazy oceny – runda III

  W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków w zakresie warunków formalnych w ramach III rundy konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K73/22, Działania 6.8 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które zostały pozytywnie zweryfikowane pod względem warunków formalnych i tym samym zostały skierowane do I fazy oceny merytorycznej.  Pobierz plik    

2022-11-15

Finał ósmej edycji konkursu Zachodniopomorskie Magnolie EFS już wkrótce!

Nadszedł czas na finał tegorocznego konkursu „Zachodniopomorskie Magnolie EFS”. Tradycyjnie, jak co roku od ośmiu lat, chcemy uhonorować dotychczasowe wysiłki podmiotów, instytucji i osób zaangażowanych w realizację, w województwie zachodniopomorskim, projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Do udziału w tegorocznej edycji, w dziesięciu kategoriach, nadesłano 68 zgłoszeń. Na liście pojawiły się nie tylko podmioty, […]

2022-11-14

Działanie 8.10 – lista zawartych umów

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę umów zawartych w ramach Działania 08.10.00 RPO WZ 2014-2020 – stan na dzień 31 października 2022 r.  Pobierz plik

2022-10-31

Działanie 6.8 – Informacja o opublikowanych wnioskach w ramach III rundy konkursu

W związku z zakończeniem naboru wniosków dla III rundy konkursowej Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K73/22, w terminie od dnia 23.08.2022 r. do 24.10.2022 r. do godz. 15:00:00, opublikowanych zostało 20 wniosków o łącznej wnioskowanej wartości dofinansowania wynoszącej 5 431 687,65 PLN.  

2022-10-28