Wiadomości

Topic

Show messages

Sort by

E-PUBLIKACJA SUKCESY EFS

Działanie 6.8 ergonomia pracy – Lista projektów wybranych do dofinansowania – III runda

W związku  z rozstrzygnięciem III rundy konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K73/22, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 6.8. Jednocześnie informujemy, iż w ramach przedmiotowego konkursu Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny strategicznej. Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje informację o składzie Komisji Oceny Projektów […]

2022-12-30

Działanie 6.8 II runda – Lista zawartych umów

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę zawartych umów w ramach konkursu RPZP.06.08.00-IP.02-32-K73/22 z dnia 22.04.2022 r. II runda – stan na dzień 28.12.2022 r. Pobierz plik W kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.

2022-12-28

Działanie 6.8 – Lista wniosków zakwalifikowanych do II fazy oceny w ramach III tury- ocena strategiczna

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które zostały zakwalifikowane do II fazy oceny w ramach III tury – ocena strategiczna, w ramach konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K73/22 dla Działania 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych oraz przedsięwzięć zapobiegających istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiających wydłużenie […]

2022-12-20

Działanie 6.8 (ergonomia pracy) – Lista wniosków zakwalifikowanych do I fazy oceny merytorycznej – runda IV

W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków w zakresie warunków formalnych w ramach IV rundy konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K73/22, Działania 6.8 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które zostały pozytywnie zweryfikowane pod względem warunków formalnych i tym samym zostały skierowane do I fazy oceny merytorycznej. Pobierz plik

2022-12-15

Program wyrównywania różnic między regionami III w 2023 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w związku ze zmianami wprowadzanymi w 2021 roku w „Programie wyrównywania różnic między regionami III” adresatem obszaru D  (likwidacja barier transportowych) jest także województwo. W związku z powyższym, w przypadku gdy organem prowadzącym  placówkę służącą rehabilitacji osób niepełnosprawnych jest Województwo Zachodniopomorskie, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do zakupu fabrycznie […]

2022-12-14

Działanie 6.8 – Lista zawartych umów

Pobierz plik:   Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę zawartych umów w ramach konkursu RPZP.06.08.00-IP.02-32-K73/22 z dnia 22.04.2022 r. II runda – stan na dzień 30.11.2022 r. Pobierz plik W kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.    

2022-11-30

Działanie 6.8 – Informacja o opublikowanych wnioskach w ramach IV rundy konkursu

W związku z zakończeniem naboru wniosków dla IV rundy konkursowej Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K73/22, w terminie od dnia 25.10.2022 r. do 25.11.2022 r. do godz. 15:00:00, opublikowanych zostało 25 wniosków o łącznej wnioskowanej wartości dofinansowania 6 100 125,14 PLN.

2022-11-30

Jesienna edycja Giełd Pracy w Szczecinie

 22 listopada br., na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Krakowskiej oraz 23 listopada br., na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług przy ul. Mickiewicza odbyły się Giełdy Pracy, zorganizowane przez Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego. W czasie Giełd Pracy zaprezentowało się około 27 firm i organizacji. Były też instytucje, z którym można […]

2022-11-25

„ZACHODNIOPOMORSKIE MAGNOLIE EFS 2022”

  Emocje po gali jeszcze nie opadły, a już przyszedł czas podsumowań. W pięknych murach Opery na Zamku mieliśmy okazję poznać laureatów tegorocznego konkursu „Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2022”. To już ósmy raz jak Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie nagrodził osoby zaangażowane w realizację przedsięwzięć współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa […]

2022-11-22

Działanie 6.8 (ergonomia pracy) – Lista wniosków zakwalifikowanych do I fazy oceny – runda III

  W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków w zakresie warunków formalnych w ramach III rundy konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K73/22, Działania 6.8 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które zostały pozytywnie zweryfikowane pod względem warunków formalnych i tym samym zostały skierowane do I fazy oceny merytorycznej.  Pobierz plik    

2022-11-15