Wiadomości

Topic

Show messages

Sort by

E-PUBLIKACJA SUKCESY EFS

DOFE 2023 – zgłoś się już dziś!

              DOFE 2023 – zgłoś się już dziś! Jesteś dumny ze swojego projektu, który zrealizowałeś dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich i chciałbyś wypromować go w całej Polsce, a nawet Europie? Już niedługo będziesz miał do tego fantastyczną okazję. W tym roku obchodzimy 10. edycję Dni Otwartych Funduszy Europejskich. DOFE to coroczna impreza, którą organizuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. […]

2023-03-17

Zapraszamy do udziału w 20. Środkowopomorskich Targach Pracy GlobalLogic Job Fair

Już 13 kwietnia br. w Hali Widowiskowo-Sportowej w Koszalinie przy ulicy Śniadeckich 4 odbędą się jubileuszowe 20. Środkowopomorskie Targi Pracy GlobalLogic Job Fair organizowane przez  Biuro Karier i Promocji Edukacji Politechniki Koszalińskiej. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 10 i potrwa do godz.14.  Targi Pracy to największe tego typu wydarzenie w regionie. Impreza skierowana jest do pracodawców […]

2023-03-15

Działanie 7.7 (tryb nadzwyczajny)- Lista projektów wybranych do dofinansowania

W związku z zakończeniem oceny wniosków w ramach naboru projektów w trybie nadzwyczajnym nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-N08/23 w ramach Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem  COVID-19, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną Listę projektów w ramach trybu nadzwyczajnego, które zostały […]

2023-03-14

Dzień Otwarty Politechniki Koszalińskiej

W dniu 9 marca 2023 r.  na parterze kampusu Politechniki Koszalińskiej  przy ul. Śniadeckich w Koszalinie odbył się  Dzień Otwarty. To cykliczne wydarzenie  miało na celu umożliwienie studentom oraz  uczniom szkół średnich, nie tylko z naszego regionu, zapoznanie się z ofertą prezentowaną przez  koszalińską uczelnię. Podczas Dnia Otwartego można było wziąć  udział w pokazach, prezentacjach […]

2023-03-13

10. edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich tuż, tuż…!

Zapraszamy wszystkich Beneficjentów do udziału w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich! Zapraszamy do udziału w X edycji ogólnopolskiej akcji promocyjnej pn. Dni Otwarte Funduszy Europejskich, która odbędzie się w terminie: 12-14 maja 2023 r. Jest to akcja mająca na celu promocję efektów wdrażania Funduszy Europejskich w Polsce. DOFE to coroczna impreza, którą organizuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. To […]

2023-03-06

Działanie 6.8 – Lista zawartych umów (III runda)

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę zawartych umów w ramach konkursu RPZP.06.08.00-IP.02-32-K73/22 z dnia 22.04.2022 r. III runda – stan na dzień 28.02.2023 r. W kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.

2023-02-28

Działanie 6.8 ergonomia pracy – Lista projektów wybranych do dofinansowania – IV runda

W związku  z rozstrzygnięciem IV rundy konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K73/22, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 6.8. Jednocześnie informujemy, iż w ramach przedmiotowego konkursu Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny strategicznej. Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje informację o składzie Komisji Oceny Projektów […]

2023-02-28

Działanie 7.7 (tryb nadzwyczajny) – Informacja o zakończeniu naboru

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach naboru nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-N08/23 skutecznie złożono dokumentację aplikacyjną dla 3 wniosków, o wnioskowanej wartości dofinansowania wynoszącej 17 500 000,25 PLN.

2023-02-23

Działanie 6.8 – Aktualizacja harmonogramu oceny wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych oraz przedsięwzięć zapobiegających istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne, udostępnia zaktualizowany harmonogram przeprowadzania etapów oceny i wyboru wniosków […]

2023-02-17

Działanie 7.7, typ 2a (tryb nadzwyczajny) – Aktualizacja Wezwania

Dnia 16.02.2023 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie aktualizuje Wezwanie w ramach naboru wniosków w trybie nadzwyczajnym nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-N08/23 dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą wymienionych w Wykazie podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego, posiadających w strukturze oddziały zakaźne w ramach Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad […]

2023-02-16