Wiadomości

Topic

Show messages

Sort by

E-PUBLIKACJA SUKCESY EFS

Działanie 6.8 (IV runda) – Lista zawartych umów

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę zawartych umów w ramach konkursu RPZP.06.08.00-IP.02-32-K73/22 z dnia 22.04.2022 r. IV runda – stan na dzień 28.04.2023 r. W kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf. .

2023-05-02

Konferencja pn.: ”Ekonomia społeczna dostępna dla  każdego”

  Dnia 24 kwietnia 2023 roku w kampusie Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej odbyła się konferencja pn.: ”Ekonomia społeczna dostępna dla  każdego” zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego. Do udziału w konferencji zaproszeni zostali zarówno eksperci, w tym przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej, jak i ludzie młodzi, studenci zaangażowani w planowanie własnej przyszłości, ale […]

2023-04-26

Targi Edukacyjne w Kołobrzegu

19 kwietnia 2023 r. odbyły się Targi Edukacyjne zorganizowane w I Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. M. Kopernika w Kołobrzegu. Patronat nad targami objął starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski. Wydarzenie zaszczycili również swoją obecnością przedstawiciele władz miasta. W obecnej edycji Targów udział wzięło 12 wystawców. Oferta edukacyjna skierowana była do wszystkich szkół kołobrzeskich oraz Zespołu Szkół w […]

2023-04-21

Środkowopomorskie Targi Pracy GlobalLogic Job Fair 2023 za nami

W dniu  13 kwietnia 2023 r. w Koszalinie odbyły się 20. Środkowopomorskie Targi Pracy GlobalLogic Job Fair 2023, zorganizowane przez biuro karier Politechniki Koszalińskiej. Patronat nad wydarzeniem objęli: Zbigniew Bogucki – wojewoda zachodniopomorski, Prezydent Miasta Koszalina, Pomorze Zachodnie, Koszalin Centrum Pomorza, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie, Fundacja Centrum Innowacji i […]

2023-04-14

DOFE – wydłużamy termin przyjmowania zgłoszeń do 14.04.2023 r.

Jesteś dumny ze swojego projektu, który zrealizowałeś dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich i chciałbyś wypromować go w całej Polsce, a nawet Europie? Już niedługo będziesz miał do tego fantastyczną okazję. W tym roku obchodzimy 10. edycję Dni Otwartych Funduszy Europejskich. DOFE to coroczna impreza, którą organizuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. To wyjątkowy czas, kiedy różnorodne […]

2023-04-11

Działanie 6.8 Aktualizacja listy projektów po procedurze odwoławczej – IV runda

W związku z zakończoną procedurą odwoławczą w ramach konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K73/22 – runda IV, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych oraz przedsięwzięć zapobiegających istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek […]

2023-04-05

Rejestracja na X edycję DOFE przedłużona! Na zgłoszenia czekamy do 7 kwietnia 2023 r.

Jesteś dumny ze swojego projektu, który zrealizowałeś dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich i chciałbyś wypromować go w całej Polsce, a nawet Europie? Już niedługo będziesz miał do tego fantastyczną okazję. W tym roku obchodzimy 10. edycję Dni Otwartych Funduszy Europejskich. DOFE to coroczna impreza, którą organizuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. To wyjątkowy czas, kiedy różnorodne […]

2023-04-03

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie po raz kolejny Instytucją Pośredniczącą we wdrażaniu Europejskiego Funduszu Społecznego

Na jakiego rodzaju inwestycje, programy i projekty rozdysponowane zostanie 8 miliardów złotych z polityki spójności Unii Europejskiej? Które działania będą priorytetowe? Kto będzie mógł sięgnąć po środki w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021 – 2027? I najważniejsze: Jak to wpłynie na rozwój naszego regionu? Odpowiedź na te i wiele innych pytań […]

2023-03-31

Działanie 6.8 ergonomia pracy – Lista projektów wybranych do dofinansowania – V runda

W związku  z rozstrzygnięciem V rundy konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K73/22, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 6.8. Jednocześnie, ze względu na fakt, iż  wartość dofinansowania projektów, które osiągnęły minimum punktowe, nie przekracza zaplanowanej na dany konkurs alokacji, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie podjął decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia […]

2023-03-31

Działanie 6.8 – Lista zawartych umów – IV runda

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę zawartych umów w ramach konkursu RPZP.06.08.00-IP.02-32-K73/22 z dnia 22.04.2022 r. IV runda – stan na dzień 31.03.2023 r. W kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf. Pobierz plik .

2023-03-31