Wiadomości

Topic

Show messages

Sort by

E-PUBLIKACJA SUKCESY EFS

Działanie 7.7 (tryb nadzwyczajny) – Informacja o zakończeniu naboru

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach naboru nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-N08/23 skutecznie złożono dokumentację aplikacyjną dla 3 wniosków, o wnioskowanej wartości dofinansowania wynoszącej 17 500 000,25 PLN.

2023-02-23

Działanie 6.8 – Aktualizacja harmonogramu oceny wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych oraz przedsięwzięć zapobiegających istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne, udostępnia zaktualizowany harmonogram przeprowadzania etapów oceny i wyboru wniosków […]

2023-02-17

Działanie 7.7, typ 2a (tryb nadzwyczajny) – Aktualizacja Wezwania

Dnia 16.02.2023 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie aktualizuje Wezwanie w ramach naboru wniosków w trybie nadzwyczajnym nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-N08/23 dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą wymienionych w Wykazie podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego, posiadających w strukturze oddziały zakaźne w ramach Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad […]

2023-02-16

Działanie 6.8 – Lista wniosków zakwalifikowanych do II fazy oceny w ramach IV tury

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które zostały zakwalifikowane do II fazy oceny w ramach IV tury – ocena strategiczna, w ramach konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K73/22 dla Działania 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych oraz przedsięwzięć zapobiegających istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiających wydłużenie […]

2023-02-08

Działanie 7.7 – Nabór wniosków w trybie nadzwyczajnym

Dnia 07.02.2023 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków w trybie nadzwyczajnym nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-N08/23 dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą wymienionych w Wykazie podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego, posiadających w strukturze oddziały zakaźne w ramach Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji […]

2023-02-07

Kolejne Targi EDU DAY za nami

W dniu  1  lutego 2023 r. w hali sportowej Akademii Nauk Stosowanych w Wałczu oraz 2 lutego 2023 r. w sali sportowej Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie  odbyły się  targi edukacyjne EDU DAY. Jest to wydarzenie cykliczne zapoczątkowane w 2015 roku, którego celem jest umożliwienie uczniom szkół ponadpodstawowych zapoznanie się z […]

2023-02-03

Działanie 6.8 (runda II) – Lista zawartych umów/decyzji

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę zawartych umów / decyzji w ramach konkursu RPZP.06.08.00-IP.02-32-K73/22 z dnia 22.04.2022 r. II runda – stan na dzień 31.01.2023 r. W kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.

2023-01-31

Działanie 6.8 (ergonomia pracy) – Lista wniosków zakwalifikowanych do I fazy oceny merytorycznej – runda V

  W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków w zakresie warunków formalnych w ramach V rundy konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K73/22, Działania 6.8 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które zostały pozytywnie zweryfikowane pod względem warunków formalnych i tym samym zostały skierowane do I fazy oceny merytorycznej. Pobierz plik    

2023-01-26

XI Targi Pracy KARIERA 2023 na ZUT

W czwartek, 12 stycznia w Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nanotechnologii przy al. Piastów 45 w Szczecinie odbyła się jedenasta edycja Targów Pracy „Kariera”, które powróciły po przerwie spowodowanej pandemią. W trakcie wydarzenia można było porozmawiać z przedstawicielami firm o tym, jak wygląda praca w firmie, jakie rekrutacje są aktualnie przeprowadzane, jak wygląda rozwój w firmie, ich organizacja, […]

2023-01-13

Działanie 6.8 – Informacja o zakończeniu naboru wniosków dla V rundy konkursowej

  W związku z zakończeniem naboru wniosków dla V rundy konkursowej Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K73/22, w terminie od dnia 26.11.2022 r. do 04.01.2023 r. do godz. 15:00:00, opublikowanych zostało 28 wniosków o łącznej wnioskowanej wartości dofinansowania 7 995 918,83 PLN.  

2023-01-11