Wiadomości

Topic

Show messages

Sort by

E-PUBLIKACJA SUKCESY EFS

Spotkanie w Darłowie z prezentacji założeń Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020

12 października 2015 roku w Darłowie odbyło się spotkanie informacyjne na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020. Spotkanie miało na celu przybliżyć mieszkańcom powiatu sławieńskiego, przedstawicielom samorządu oraz ich jednostkom organizacyjnym, przedsiębiorcom oraz organizacjom pozarządowym możliwości jakie niesie za sobą nowa perspektywa finansowa. Gości przywitał i spotkanie rozpoczął burmistrz Darłowa Arkadiusz Klimowicz. […]

2015-10-14

Działanie 6.5 w ramach RPO WZ 2014-2020. Lista nr 2 podpisanych umów dla projektów pozakonkursowych.

Została zatwierdzona lista nr 2 podpisanych umów dla projektów pozakonkursowych w ramach Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. 6.5 Lista Nr […]

2015-10-13

Działanie 7.1 w ramach RPO WZ 2014-2020. Wznowienie naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla PCPR i OPS w trybie pozakonkursowym.

Wstępna informacja o naborze Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 z dniem 12 października 2015 r. wznawia nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-P02/15. Przedmiotem naboru są projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś Priorytetowa VII […]

2015-10-12

Spotkanie z prezentacji założeń Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopmorskiego 2014 – 2020

W dniu 7 października w Wałczu oraz w dniu 8 października 2015 r. w Szczecinku odbyła się  konferencja informacyjna dotycząca nowego Regionalnego Programu Operacyjnego  (RPO). Organizatorem konferencji był Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Celem spotkań było przybliżenie potencjalnym beneficjentom – przedstawicielom organizacji pozarządowych, przedsiębiorcom oraz samorządowcom – nowych możliwości rozwoju związanych z pozyskaniem dofinansowania z RPO […]

2015-10-09

Spotkanie z prezentacji założeń Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopmorskiego 2014 – 2020

W dniu 7 października w Wałczu oraz w dniu 8 października 2015 r. w Szczecinku odbyła się  konferencja informacyjna dotycząca nowego Regionalnego Programu Operacyjnego  (RPO). Organizatorem konferencji był Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Celem spotkań było przybliżenie potencjalnym beneficjentom – przedstawicielom organizacji pozarządowych, przedsiębiorcom oraz samorządowcom – nowych możliwości rozwoju związanych z pozyskaniem dofinansowania z RPO […]

2015-10-09

Działanie 7.1 – wstrzymanie naboru dla OPS i PCPR nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-P02/15 w ramach RPO WZ 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej dla Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ) 2014-2020 wstrzymuje z dniem dzisiejszym, tj. 7 października 2015 r. ogłoszony […]

2015-10-07

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla PCPR i OPS w trybie pozakonkursowym, w ramach Działania 7.1 RPO WZ 2014-2020

Wstępna informacja o naborze Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-P02/15. Przedmiotem naboru są projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.1Programy na rzecz […]

2015-10-05

Lista podpisanych umów dla projektów pozakonkursowych w ramach Działania 6.5 RPO WZ 2014-2020

Została zatwierdzona lista nr 1 podpisanych umów dla projektów pozakonkursowych w ramach Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Lista 6.5 Nr […]

2015-10-05

Trzecie spotkanie informacyjne dla RPO WZ 2014-2020 w Myśliborzu

25 września br. w Myśliborzu miało miejsce trzecie z cyklu spotkanie informacyjne dla mieszkańców naszego województwa, dotyczące uruchomienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. W spotkaniu, które odbyło się w Myśliborskim Ośrodku Kultury, udział wzięli przedstawiciele samorządów, stowarzyszeń  oraz przedsiębiorcy zainteresowani pozyskiwaniem środków w ramach nowej perspektywy. Pan Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego,  opowiedział o […]

2015-10-01

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym, w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.10

Wstępna informacja o naborze Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Organizującej Konkurs, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. Przedmiotem konkursu są projekty, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w […]

2015-09-30