Wiadomości

Topic

Show messages

Sort by

E-PUBLIKACJA SUKCESY EFS

Działanie 8.10 RPO WZ 2014 – 2020. Informacja o zmianie terminu udostępnienia załączników dla Regulaminu konkursu nr RPZP.08.10.00-IP.02-32-K03/15.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno – komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 uprzejmie informuje, iż załączniki nr: 7.8Wzór listy […]

2015-10-30

Działanie 7.1 RPO WZ 2014 – 2020. Informacja o zmianie terminu udostępnienia załączników dla Regulaminu konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K02/15.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 uprzejmie informuje, iż załączniki nr: 7.8 Wzór listy sprawdzającej braki formalne, 7.9 […]

2015-10-30

Działanie 6.5 RPO WZ 2014 – 2020. Informacja o zmianie terminu udostępnienia załączników dla Regulaminu konkursu nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-K01/15.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 uprzejmie informuje, […]

2015-10-30

Spotkanie z prezentacji Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 tym razem w Złocieńcu

Złocieniecki Ośrodek Kultury w dniu 22 października gościł uczestników spotkania informacyjnego, promującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Pan Olgierd Geblewicz zaprosił przedstawicieli samorządów, stowarzyszeń oraz przedsiębiorstw, zainteresowanych nowymi możliwościami wsparcia z Funduszy Europejskich w latach 2014-2020. Głos zabrał m.in. wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Pan Tomasz Sobieraj, który przedstawił główne założenia Regionalnego Programu […]

2015-10-23

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – Konferencja na Zamku.

Zamek w Świdwinie dnia 20 października był miejscem zorganizowania spotkania informacyjnego, promującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Było to kolejne spotkanie na zaproszenie Marszałka województwa zachodniopomorskiego p. Olgierda Geblewicza na które przybyli przedstawiciele samorządów, stowarzyszeń, fundacji oraz przedsiębiorstw. Spotkanie otworzył Burmistrz miasta Świdwina p. Jan Owsiak witając zaproszonych gości podziękował za przybycie, podsumował poprzednią perspektywę […]

2015-10-21

W poniedziałek, 19 października w Karlinie odbyło się spotkanie informacyjne, promujące Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Marszałek województwa zachodniopomorskiego p. Olgierd Geblewicz zaprosił przedstawicieli samorządów, stowarzyszeń oraz przedsiębiorstw, zainteresowanych nowymi możliwościami wsparcia z Funduszy Europejskich w latach 2014-2020. Konferencja odbyła się w hali widowiskowo sportowej, burmistrz Karlina p. Waldemar Miśko serdecznie  powitał zaproszonych gości. Z ramienia Marszałka głos zabrał Wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego p. Tomasz Sobieraj. W swoim wystąpieniu podsumował poprzednią perspektywę finansową […]

2015-10-21

W Choszcznie rozmawiano o funduszach europejskich w perspektywie 2014-2020

16 października w Choszcznie odbyło się kolejne z cyklu spotkanie informacyjne, promujące Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Na zaproszenie Marszałka województwa zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza, przybyli przedstawiciele samorządów, stowarzyszeń oraz przedsiębiorstw, zainteresowaninowymi możliwościami wsparcia z Funduszy Europejskich w latach 2014-2020. Spotkanie odbyło sięw sali lustrzanej Choszczeńskiego Domu Kultury, zaś oficjalnie zainaugurował je Burmistrz Choszczna, p. Robert […]

2015-10-20

Zachodniopomorskie Dni Instrumentów Inżynierii Finansowej – IV edycja

W dniach 15-16października br. w Szczecinie w Hotelu Radisson Blu odbyła się konferencja Zachodniopomorskie Dni Instrumentów Inżynierii Finansowej. Pierwszy  dzień konferencji skierowany był do instytucji zaangażowanych w proces dystrybucji środków unijnych poprzez instrumenty finansowe. Przeznaczony głównie dla pośredników finansowych, instytucji otoczenia biznesu, uczelni ekonomicznych, banków, instytucji zarządzających i pośredniczących we wdrażaniu środków unijnych. Wśród prelegentów […]

2015-10-19

W dniu 15 października 2015 r. w Koszalinie odbyła się kolejna z cyklu konferencji informacyjnych dotyczących założeń Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Wydarzenie zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, skierowane było do przedstawicieli samorządów, stowarzyszeń  oraz przedsiębiorców zainteresowanych pozyskiwaniem środków w ramach  kolejnej perspektywy finansowej. Celem spotkania było przybliżenie potencjalnym beneficjentom możliwości rozwoju związanych z pozyskaniem dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. W konferencji wzięli udział eksperci, którzy zaprezentowali nowe instrumenty programu, a także przedstawili […]

2015-10-19

W dniu 14 października 2015 r. w Kołobrzegu odbyła się konferencja informacyjna dotycząca założeń Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Na zaproszenie organizatora wydarzenia marszałka województwa zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza na konferencję przybyli przedstawiciele samorządów, stowarzyszeń oraz przedsiębiorcy zainteresowani pozyskiwaniem środków w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Wydarzenie miało miejsce w Regionalnym Centrum Kultury przy ul. Solnej w Kołobrzegu. Konferencję otworzył  prezydent Kołobrzegu Janusz Gromek. Pierwszą prezentację przeprowadził wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj, który […]

2015-10-16