Wiadomości

Topic

Show messages

Sort by

Działanie 8.10 – Zakończenie naboru wniosków

W związku z zakończeniem naboru wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach konkursu nr  RPZP.08.10.00-IP.02-32-K74/22, w terminie naboru tj. od 05.05.2022 r. do 19.05.2022 r. do godz. 15:00:00, opublikowanych zostało 61 wniosków o wnioskowanej wartości dofinansowania wynoszącej  23 712 592,55 PLN.

2022-05-20

Największe Targi Pracy na Pomorzu Zachodnim – XVII edycja

18 maja br., Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie  uczestniczył w XVII Targach  Pracy, które były zorganizowane przez  Polską Fundację Społeczeństwa Przedsiębiorczego w hali Netto Arena w Szczecinie. Swoją ofertę prezentowały firmy z branży finansowej, handlowej, usługowej, produkcyjnej, medycznej, informatycznej oraz agencje pośrednictwa pracy i instytucje szkoleniowe. Swoje stoiska wystawiło prawie 90 pracodawców z regionu, ale […]

2022-05-20

Zapraszamy 7 czerwca na szkolenie online pn. „Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków EFS”

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza na szkolenie pn. „Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków EFS”. Szkolenie adresowane jest do projektodawców realizujących projekty współfinansowane ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy nt. prawidłowego przygotowania się do zamknięcia i rozliczenia projektu współfinansowanego ze środków EFS. Termin […]

2022-05-19

Zapraszamy 30 czerwca na szkolenie online pn. „Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków EFS”

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza na szkolenie pn. „Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków EFS”. Szkolenie adresowane jest do projektodawców realizujących projekty współfinansowane ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.  Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy nt. prawidłowego przygotowania się do zamknięcia i rozliczenia projektu współfinansowanego ze środków EFS.  Termin szkolenia: […]

2022-05-19

Działanie 6.8 – Aktualizacja Regulaminu konkursu

Udostępniamy w dniu dzisiejszym, tj. 17 maja 2022 r. zaktualizowany Regulamin konkursu dla Działania 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych oraz przedsięwzięć zapobiegających istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne wersja 1.1 z dnia 17.05.2022 r. Szczegółowy […]

2022-05-17

Działanie 8.10 – Aktualizacja Regulaminu

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno – komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych, udostępnia zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.08.10.00-IP.02-32-K74/22 w wersji 1.2 z dnia 12.05.2022 r.   W […]

2022-05-12

Informacja o częściowym zawieszeniu stosowania Wytycznych dla Beneficjentów RPO WZ 2014-2020

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej 27 kwietnia br. podjął decyzję o częściowym zawieszeniu stosowania niektórych rozdziałów następujących Wytycznych: Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020; Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego […]

2022-05-06

Komunikat w ramach naboru wniosków nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-P01/22

W związku z trwającym konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy, a także koniecznością reagowania na sytuację związaną z kryzysem uchodźczym informujemy, iż Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej podjęło działania mające na celu usprawnienie procesu udzielania pomocy osobom uciekającym z Ukrainy przybywającym do Polski, poprzez możliwość objęcia tych osób wsparciem jako grupy docelowej w ramach projektów współfinansowanych […]

2022-05-05

Działanie 7.7 – Zbiorcza lista zawartych umów

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje zbiorczą listę zawartych umów w ramach naboru nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-K69/20 – stan na dzień 30.04.2022 r. Pobierz plik

2022-04-29

Działanie 7.6 (K71) – Zbiorcza lista zawartych umów

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje zbiorczą listę zawartych umów w ramach naboru nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K71/21 – stan na dzień 30.04.2022 r. Pobierz plik

2022-04-29