Wiadomości

Topic

Show messages

Sort by

Zakończenie oceny projektów w ramach Działania 6.8 – rehabilitacja po przebytym udarze

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż dnia 21.01.2022 r. zakończono ocenę wniosków w ramach Działania 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych oraz przedsięwzięć zapobiegających istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne – konkurs nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K70/21.       W wyniku przeprowadzonej […]

2022-01-25

„Zacumuj z Europejskim Funduszem Społecznym”

Codziennie, czasami nawet nieświadomie, korzystamy z różnych usług finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, który ma na celu ułatwianie życia mieszkańców Polski i całej Europy. Jako rodzic zastanawiasz się, kto zajmie się dzieckiem, kiedy jesteś w pracy. Szukając miejsca dla dziecka w przedszkolu lub żłobku, dowiadujesz się, że z pomocą przychodzą Fundusze Europejskie,  bo właśnie powstał […]

2022-01-11

Stwórzmy razem europejską bazę Przedsiębiorstw Społecznych

  Co to jest ESEM? ESEM (European Social Enterprise Monitor), czyli Europejski Monitor Przedsiębiorstw Społecznych to internetowe badanie panelowe, gromadzące dane w celu porównania Przedsiębiorstw Społecznych i społecznych Start-Upów w Europie i krajach z nią sąsiadujących. Sposobem na zdobycie tych danych jest dostępna od 2020 roku ankieta online, której wyniki można śledzić w tzw. pulpitach […]

2021-12-21

Kolejne dwa punkty Regionalnych Centrów Kryzysowych otwarte

W Drawsku Pomorskim i w Myśliborzu oficjalnie swoją działalność rozpoczęły kolejne punkty Regionalnych Centrów Kryzysowych (RCK), gdzie po pomoc mogą się zgłosić wszyscy ci którzy znaleźli się w kryzysie psychicznym lub w trudnej sytuacji życiowej. 6 punktów, 33 miesiące, 2000 wspartych osób 33 miesięczny projekt „Regionalne Pogotowie Kryzysowe” realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UM […]

2021-12-17

Działanie 7.6 – Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej

W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków formalnych w ramach konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K72/21 dla Działania 7.6 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną listę projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej. W związku z tym, że lista jest publikowana również w wersji edytowalnej, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie […]

2021-12-14

Działanie 7.6 (typ 1) – Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej

W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków formalnych w ramach konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K71/21 dla Działania 7.6 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną listę projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej. W związku z tym, że lista jest publikowana również w wersji edytowalnej, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie […]

2021-12-14

Działanie 6.8 (rehabilitacja po udarach) – Lista wniosków, które zostały zakwalifikowane do I fazy oceny merytorycznej

W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków w zakresie warunków formalnych w ramach konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K70/21, Działania 6.8 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które zostały pozytywnie zweryfikowane pod względem warunków formalnych i tym samym zostały skierowane do I fazy oceny merytorycznej.

2021-12-06

Działanie 7.6 (K72) – Zakończenie naboru wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K72/21, skutecznie złożono dokumentację aplikacyjną dla 20 wniosków, o wnioskowanej wartości dofinansowania wynoszącej 32 938 923,72 PLN. Skuteczne złożenie dokumentacji polegało na opublikowaniu wniosku w terminie naboru tj. od 4.11.2021 r. do 26.11.2021 r. do godz. 15:00 w systemie LSI oraz na dostarczeniu do […]

2021-12-03

Działanie 7.6 (K71) – Zakończenie naboru wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K71/21, skutecznie złożono dokumentację aplikacyjną dla 22 wniosków, o wnioskowanej wartości dofinansowania wynoszącej 27 764 797,30 PLN. Skuteczne złożenie dokumentacji polegało na opublikowaniu wniosku w terminie naboru tj. od 4.11.2021 r. do 26.11.2021 r. do godz. 15:00 w systemie LSI oraz na dostarczeniu do […]

2021-12-03

Działanie 6.8- Informacja o liczbie złożonych wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K70/21, opublikowane zostały 4 wnioski, o łącznej wnioskowanej wartości dofinansowania wynoszącej 5.480.091,55 PLN.

2021-11-26