Wiadomości

Topic

Show messages

Sort by

E-PUBLIKACJA SUKCESY EFS

Kolejne Targi EDU DAY za nami

W dniu  1  lutego 2023 r. w hali sportowej Akademii Nauk Stosowanych w Wałczu oraz 2 lutego 2023 r. w sali sportowej Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie  odbyły się  targi edukacyjne EDU DAY. Jest to wydarzenie cykliczne zapoczątkowane w 2015 roku, którego celem jest umożliwienie uczniom szkół ponadpodstawowych zapoznanie się z […]

2023-02-03

Działanie 6.8 (runda II) – Lista zawartych umów/decyzji

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę zawartych umów / decyzji w ramach konkursu RPZP.06.08.00-IP.02-32-K73/22 z dnia 22.04.2022 r. II runda – stan na dzień 31.01.2023 r. W kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.

2023-01-31

Działanie 6.8 (ergonomia pracy) – Lista wniosków zakwalifikowanych do I fazy oceny merytorycznej – runda V

  W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków w zakresie warunków formalnych w ramach V rundy konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K73/22, Działania 6.8 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które zostały pozytywnie zweryfikowane pod względem warunków formalnych i tym samym zostały skierowane do I fazy oceny merytorycznej. Pobierz plik

2023-01-26

XI Targi Pracy KARIERA 2023 na ZUT

W czwartek, 12 stycznia w Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nanotechnologii przy al. Piastów 45 w Szczecinie odbyła się jedenasta edycja Targów Pracy „Kariera”, które powróciły po przerwie spowodowanej pandemią. W trakcie wydarzenia można było porozmawiać z przedstawicielami firm o tym, jak wygląda praca w firmie, jakie rekrutacje są aktualnie przeprowadzane, jak wygląda rozwój w firmie, ich organizacja, […]

2023-01-13

Działanie 6.8 – Informacja o zakończeniu naboru wniosków dla V rundy konkursowej

  W związku z zakończeniem naboru wniosków dla V rundy konkursowej Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K73/22, w terminie od dnia 26.11.2022 r. do 04.01.2023 r. do godz. 15:00:00, opublikowanych zostało 28 wniosków o łącznej wnioskowanej wartości dofinansowania 7 995 918,83 PLN.  

2023-01-11

Działanie 6.8 ergonomia pracy – Lista projektów wybranych do dofinansowania – III runda

W związku  z rozstrzygnięciem III rundy konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K73/22, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 6.8. Jednocześnie informujemy, iż w ramach przedmiotowego konkursu Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny strategicznej. Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje informację o składzie Komisji Oceny Projektów […]

2022-12-30

Działanie 6.8 II runda – Lista zawartych umów

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę zawartych umów w ramach konkursu RPZP.06.08.00-IP.02-32-K73/22 z dnia 22.04.2022 r. II runda – stan na dzień 28.12.2022 r. Pobierz plik W kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.

2022-12-28

Działanie 6.8 – Lista wniosków zakwalifikowanych do II fazy oceny w ramach III tury- ocena strategiczna

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które zostały zakwalifikowane do II fazy oceny w ramach III tury – ocena strategiczna, w ramach konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K73/22 dla Działania 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych oraz przedsięwzięć zapobiegających istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiających wydłużenie […]

2022-12-20

Działanie 6.8 (ergonomia pracy) – Lista wniosków zakwalifikowanych do I fazy oceny merytorycznej – runda IV

W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków w zakresie warunków formalnych w ramach IV rundy konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K73/22, Działania 6.8 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które zostały pozytywnie zweryfikowane pod względem warunków formalnych i tym samym zostały skierowane do I fazy oceny merytorycznej. Pobierz plik

2022-12-15

Program wyrównywania różnic między regionami III w 2023 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w związku ze zmianami wprowadzanymi w 2021 roku w „Programie wyrównywania różnic między regionami III” adresatem obszaru D  (likwidacja barier transportowych) jest także województwo. W związku z powyższym, w przypadku gdy organem prowadzącym  placówkę służącą rehabilitacji osób niepełnosprawnych jest Województwo Zachodniopomorskie, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do zakupu fabrycznie […]

2022-12-14