Wesołe przedszkolaki – jak Gmina Trzebiatów dba o najmłodszych

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 4 marca 2021

Od roku szkolnego 2017/2018 każda gmina ma obowiązek zapewnienie miejsc wychowania przedszkolnego, dzieciom w wieku od trzech do sześciu lat, zamieszkałym na jej obszarze. Jest to jedno z wielu zadań własnych gminy i to właśnie na włodarzach spoczywa ten obowiązek.  Chociaż w naszym województwie, w każdej ze 113 gmin już funkcjonuje przedszkole lub oddział przedszkolny, to wciąż zapotrzebowanie na tworzenie nowych miejsc jest duże.

Drugą ważną kwestią jest dostęp do zajęć wczesnego wspomagania rozwoju, logopedy, zajęć korekcyjnych, o nauce języków obcych nie wspominając. Na brak dostępu do dodatkowych zajęć edukacyjnych nie mogą narzekać rodzice dzieci z większych miast, gdzie ośrodków wspomagających rozwój dziecka jest więcej, jednaj dużo gorzej sytuacja wygląda na w mniejszych miastach, gminach i na obszarach wiejskich. Jednak i tu zachodzą zmiany i to zmiany na lepsze. Duży wpływ na zwiększenie ilości miejsc wychowania przedszkolnego, a także na rozszerzenie oferty istniejących placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci ma bowiem Europejski Fundusz Społeczny.

Gmina Trzebiatów jest samorządem, który z sukcesem realizuje obowiązek zapewniania miejsc wychowania przedszkolnego na swoim terenie.  Konsekwentnie udowadnia, że warto sięgać po fundusze unijne, bo to właśnie dzięki tym środkom może rozwijać swoją małą ojczyznę. Z początkiem roku szkolnego 2020/2021 24 przedszkolaków mogło rozpocząć swoją przygodę z nauką dzięki realizacji projektu  „Wesołe przedszkolaki w Gminie Trzebiatów – Oddział III”.

Czy to pierwszy raz, kiedy Gmina sięgnęła po środki z Unii Europejskiej na cele edukacyjne?

Nie, to nie pierwszy raz gdy sięgnęliśmy po dofinansowanie na rozwój placówek wychowania przedszkolnego – mówi Pani Edyta Modzelewska koordynator projektu. To już nasz trzeci projekt w ramach którego zwiększamy ilość miejsc wychowania przedszkolnego w naszej gminie. Pierwszy raz po środki z Europejskiego Funduszu Społecznego sięgnęliśmy jeszcze w poprzedniej perspektywie finansowej (2007-2013). Dzięki nim wsparcie uzyskało 25 dzieci. W ramach kolejnego projektu, finansowanego z RPO WZ 2014-2020, zrobiliśmy remont i zaadaptowaliśmy pomieszczenia, wyposażyliśmy sale i zakupiliśmy materiały naukowo-dydaktycznych, co pozwoliło na stworzenie oddziału przedszkolnego dla 20 dzieci. Wszystkie realizowane przez nas projekty zakończyły się sukcesem i nie spoczywamy na laurach, bo wiemy jak ważny jest rozwój dziecka we wczesnych latach jego życia.

Realizacja pierwszych projektów motywuje do dalszych działań?

Pewnego dnia przyszedł czas na podjęcie decyzji o rozbudowie szkoły (w ramach środków własnych) o oddziały przedszkolne. Przenieśliśmy do niej nie tylko dzieci z istniejących filii przedszkola, ale przy okazji tej inwestycji rozbudowaliśmy ją o nowy oddział, zwiększając ilość dostępnych miejsc przedszkolnych.  Dziś do nowego oddziału uczęszcza 24 dzieci w ramach projektu „Wesołe przedszkolaki w Gminie Trzebiatów – Oddział III”.  Mając już pozytywne doświadczenie, możemy planować długofalowo – podkreśliła w rozmowie z nami koordynator projektu – To właśnie dzięki realizacji tego projektu mogliśmy zwiększyć ilość tych miejsc. Zakupiliśmy meble, wyposażyliśmy sale dydaktyczne, zakupiliśmy materiały edukacyjne, a także zabawki,. To nie wszystkie działania przewidziane w projekcie. To dzięki środkom unijnym rodzice nie ponoszą kosztów wyżywienia, a maluchy mogą uczestniczyć w zajęciach wspierających ich rozwój: w zajęciach logopedycznych, zajęciach z gimnastyki korekcyjnej, zajęciach stymulujących ich rozwój kompetencji społeczno-emocjonalnych czy w zajęciach językowych – dodaje koordynator. Dostęp do tego typu zajęć jest w naszej gminie bardzo ograniczony, stąd pomysł na zapewnienie takiego wsparcia dla naszych maluchów.

Z perspektywy czasu, czy było warto?

Bez tych środków nie osiągnęlibyśmy tego, czym się dzisiaj chwalimy.  Pozyskiwanie środków unijnych, nie tylko na upowszechnianie edukacji przedszkolnej, to żmudny i długotrwały proces. My jednak mamy sposób na skuteczne wykorzystanie funduszy unijnych – przemyślany pomysł, realizacja zgodnie z przyjętymi założeniami oraz zgrany zespół to klucz do naszego sukcesu – dodała na koniec rozmowy Pani Edyta Modzelewska.

Tylko w obecnym okresie finansowania Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zawarł 121 umów, na niebagatelna kwotę ponad 90 mln złotych, na realizacje projektów będących odpowiedzią na problem braku miejsc w przedszkolach. Liczby mówią same za siebie! Ponad 3,5 tysiąca miejsc przedszkolnych zostało wspartych w programie i aż 6 459 dzieci uczestniczyło w dodatkowych zajęciach zwiększających ich szanse edukacyjne – to wszystko świadczy o skutecznym wykorzystywaniu środków unijnych. Tu warto dodać, że funkcjonowanie utworzonych miejsc w ramach projektów unijnych nie kończy się razem z końcem projektu. Raz adaptowane pomieszczenia, wyposażone sale służą następnym maluchom przez kolejne lata, co zapewnione jest w wyniku trwałości projektu.

Powyższy materiał dot. projektu „Wesołe przedszkolaki w Gminie Trzebiatów – Oddział III”. Wartość projektu wynosi 547 150 zł, przedsięwzięcie realizowane w ramach Działania 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.