W poniedziałek, 19 października w Karlinie odbyło się spotkanie informacyjne, promujące Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Dodano przez: admin | 21 października 2015

Marszałek województwa zachodniopomorskiego p. Olgierd Geblewicz zaprosił przedstawicieli samorządów, stowarzyszeń oraz przedsiębiorstw, zainteresowanych nowymi możliwościami wsparcia z Funduszy Europejskich w latach 2014-2020.
Konferencja odbyła się w hali widowiskowo sportowej, burmistrz Karlina p. Waldemar Miśko serdecznie  powitał zaproszonych gości.
Z ramienia Marszałka głos zabrał Wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego p. Tomasz Sobieraj. W swoim wystąpieniu podsumował poprzednią perspektywę finansową i nakreślił działania przewidziane na lata 2014-2020.
Spotkanie zaszczycił swą obecnością Poseł na Sejm RP, od 2007 do 2015 roku Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, p. Stanisław Gawłowski, który w wystąpieniu zachęcił do skutecznego sięgania po wsparcie z nowej perspektywy finansowej, podkreślił iż obecne środki są nacechowane prorozwojowym czynnikiem wpływającym na rozwój lokalnych środowisk.
O wsparciu inwestycji proekologicznych informował p. Jacek Chrzanowki, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie. Oprócz potencjału, jaki w tym zakresie daje RPO WZ, przybliżył także inne działania, finansowane m.in. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Dyrektor Wydziału Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego p.Marcin Szmyt, szczegółowo przedstawił działania inwestycyjne, które będą realizowane przez Urząd Marszałkowski.
W imieniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie wystąpił Wicedyrektor p. Wojciech Okupski. Na początku krótko podsumował główne efekty PO KL w latach 2007-2013. W związku z faktem, że Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełni rolę Instytucji Pośredniczącej w realizacji RPO WZ 2014-2020 dla działań współfinansowanych z EFS w ramach osi priorytetowych: VI – Rynek pracy, VII – Włączenie społeczne oraz VIII – Edukacja, przybliżył uczestnikom spotkania główne cele i założenia poszczególnych osi programowych oraz zawarte w nich działania. Podał także przykładowe typy projektów w omawianych osiach VI, VII i VIII, jak również przedstawił  harmonogram ogłoszenia naborów zaplanowanych w 2015 roku.
Mieszkańcy Karlina mogli zasięgnąć informacji w specjalnej strefie informacyjnej usytuowanej przed halą widowiskowo-sportową w Karlinie w której pracownicy WUP, UM WZ oraz WFOŚiGW odpowiadali na pytania zgromadzonych gości oraz mieszkańców   przychodzących, by dowiedzieć się o możliwościach pozyskiwania środków w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Działał również punkt informacyjny EURES. Mieszkańcy szczególnie interesowali się możliwościami dofinansowania mikro firm oraz środkami na uruchomienie własnej działalności gospodarczej