W partnerstwie siła – relacja z subregionalnych spotkań informacyjnych.

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 26 marca 2019

Czasami wystarczy niewielka pomoc, niewielkie wsparcie, aby osoby z niepełnosprawnościami mogły uczestniczyć w życiu społecznym, pracować, uczyć się i realizować swoje plany – nie otrzymując tego wsparcia często stają się bierne. Czasami osoby wymagają większego wsparcia, są niesamodzielne i potrzebują pomocy w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej czy zleconej przez lekarzy. I tu na pomoc przychodzą usługi asystenckie i opiekuńcze.

Jak wiemy, w Polsce poziom dostępności do usług społecznych jest różny w zależności od regionu. W większych miastach wygląda lepiej, tam dostęp do usług asystenckich lub opiekuńczych jest dużo łatwiejszy. Zdecydowanie gorzej dostępność tych usług kształtuje się w mniejszych miejscowościach. Jaka jest tego przyczyna? W czym tkwi problem?

Aby wyjść naprzeciw problemom oraz przeciwdziałać tej nieproporcjonalności wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Ogólnopolskim Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnej w ramach projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej” zorganizowaliśmy cykl subregionalnych spotkań informacyjnych. Przekazaliśmy na nich informacje dotyczące możliwości pozyskania środków z  Europejskiego Funduszu Społecznego, dokładniej Działania 7.6 RPO WZ, na realizację projektów w zakresie świadczenia usług społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju usług asystenckich i opiekuńczych. Pokazaliśmy również korzyści wynikające z tworzenia partnerstw, a żeby nie opierać się tylko na teorii, przedstawiliśmy dobry przykład realizacji  takiego projektu.

Spotkajmy się u Was

W trzecim i czwartym tygodniu marca przeprowadziliśmy cykl subregionalnych spotkań – relacjonuje Pani Małgorzata Grabusińska, Kierownik biura ds. naboru i oceny projektów Wydział Integracji Społecznej EFS WUP w Szczecinienie bez powodu zostały wybrane takie miejsca oraz terminy do ich realizacji. W ten sposób daliśmy możliwość nawiązania współpracy pomiędzy JST, podmiotami działającymi w ich strukturach oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz lokalnej społeczności. Dzięki temu, że od terminu realizacji spotkań do terminu rozpoczęcia naboru w ramach działania 7.6 typ 1 jest ponad miesiąc, potencjalni beneficjenci zyskują czas na nawiązanie partnerstw i wspólne zastanowienie się nad rozwiązaniem problemu jakim jest zwiększenie dostępności usług społecznych. Miejsca też są nie przypadkowe – dodaje – wybór mniejszych miejscowości, położonych w różnych częściach województwa dała nam możliwość bezpośredniego dotarcia do wszystkich jego regionów.

Widzimy, że większa część świadczonych usług asystenckich i opiekuńczych zlokalizowana jest w obrębie dużych aglomeracji: Szczecin, Stargard, a w ośrodkach oddalonych od centrum województwa wygląda to dużo gorzej – stąd ten zamysł na lokalizację spotkań. Zaskoczyła nas ilość uczestnikówmówi Pani Agnieszka Idziniak Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinierazem, w czterech spotkaniach, wzięło udział prawie 170 osób i byli to nie tylko przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego, pracownicy podległych im jednostek, ale i także przedstawiciele organizacji pożytku publicznego, fundacji i stowarzyszeń, które działają dla wspólnego dobra. Organizacja spotkań w różnych, odległych miejscach naszego województwa, uzmysłowiła nam, jak duża jest potrzeba bezpośredniego dotarcia do potencjalnych beneficjentów, wyjścia im na przeciw i pokazania, że nie tylko duże aglomeracje mogą ubiegać się o fundusze europejskie i również te mniejsze mają szanse na uzyskanie dofinansowania. Duże zainteresowanie spotkaniami potwierdziło nam zasadność naszych działań– dodaje Pani Dyrektor.

Razem znaczy lepiej

Bardzo ważnym elementem tych spotkań była część dotycząca partnerstwa przy realizacji projektów. Partnerstwo, przy realizacji działań w zakresie usług społecznych, odgrywa niezwykłą rolę nie tylko związaną z oceną projektu, jest to kryterium premiujące – przypomina Pani Małgorzata Grabusińska – ale także daje możliwość całościowego podejścia do problemu jakim jest mała dostępność usług asystenckich i opiekuńczych w mniejszych miejscowościach. Utworzenie partnerstwa umożliwia dotarcie do większej ilości odbiorców ostatecznych tego działania, a co najważniejsze, skupienie i maksymalne wykorzystanie potencjału kilku podmiotów w jednym wspólnym celu.

Przykładem, na to jak można działać w partnerstwie oraz co daje nam takie partnerstwo jest realizacja projektu „Dobre wsparcie – system lokalnych usług społecznych”. Jak przebiega realizacja projektu opowiadał Pan Piotr Jaśkiewicz z Fundacji Nauka dla Środowiska. Fundacja jest liderem tego projektu, partnerami zaś: Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej i Województwo Zachodniopomorskie– mówi Pan Piotr- pierwsze kroki w partnerstwie nie były łatwe. Najtrudniejsze było zaufanie sobie nawzajem. – dodaje – Jak się później okazało, realizacja wspólnego celu, wspólne rozwiązywanie problemów czy szukanie rozwiązań jest znakomitym treningiem działań w partnerstwie. Każdy z nas wnosi do projektu coś innego, przez to, że jesteśmy tak różnymi podmiotami udało nam się stworzyć dobry system usług społecznych, coś co służy społeczeństwu. Warto się zapoznać z wszystkimi działaniami związanymi z realizacją projektu Dobre wsparcie – mówi.

Jak się okazuje nawiązanie partnerstwa nie jest takie trudne, jednak wymaga od podmiotów w nim uczestniczących zaangażowania i determinacji. Jak wspominaliśmy na spotkaniach, o pomoc w ich tworzeniu można prosić Pana Piotra Szeszko z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, który zgłębi tajniki tworzenia partnerstw w kontekście realizacji usług społecznych.

Wszystkich, którzy chcieliby wziąć udział w konkursie w ramach działania 7.6 typ 1 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, a mieli by pytania, czy wątpliwości z nim zapraszamy do kontaktu. Konkurs zostanie ogłoszony 27 marca br., a wnioski będzie można składać od 27 kwietnia do 28 maja.

Pobierz plik:
Usługi społeczne – opiekuńcze i asystenckie w ramach Działania 7.6