W dniu 15 października 2015 r. w Koszalinie odbyła się kolejna z cyklu konferencji informacyjnych dotyczących założeń Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Dodano przez: admin | 19 października 2015

Wydarzenie zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, skierowane było do przedstawicieli samorządów, stowarzyszeń  oraz przedsiębiorców zainteresowanych pozyskiwaniem środków w ramach  kolejnej perspektywy finansowej.
Celem spotkania było przybliżenie potencjalnym beneficjentom możliwości rozwoju związanych z pozyskaniem dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
W konferencji wzięli udział eksperci, którzy zaprezentowali nowe instrumenty programu, a także przedstawili tegoroczne nabory konkursowe. Głos zabrali m.in. wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Pan Tomasz Sobieraj, który przedstawił główne założenia RPO na lata 2014-2020 oraz dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie Pan Andrzej Przewoda, który przybliżył uczestnikom tematykę przewidywanych rozwiązań dla  rynku pracy.

Ponadto mieszkańcy Koszalina mogli korzystać z porad udzielanych w specjalnej strefie informacyjnej, która towarzyszyła konferencji. Osoby zainteresowane mogły m.in. uzyskać informacje od  przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. Pracownik Biura Informacji i Promocji EFS w Koszalinie odpowiadał na pytania zarówno przedsiębiorców jak i osób fizycznych zainteresowanych nowymi możliwościami podejmowania działań w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Osoby odwiedzające stoisko informacyjne EURES pytały głównie o warunki życia i pracy na terenie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii.