W dniu 14 października 2015 r. w Kołobrzegu odbyła się konferencja informacyjna dotycząca założeń Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Dodano przez: admin | 16 października 2015

Na zaproszenie organizatora wydarzenia marszałka województwa zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza na konferencję przybyli przedstawiciele samorządów, stowarzyszeń oraz przedsiębiorcy zainteresowani pozyskiwaniem środków w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Wydarzenie miało miejsce w Regionalnym Centrum Kultury przy ul. Solnej w Kołobrzegu.

Konferencję otworzył  prezydent Kołobrzegu Janusz Gromek.

Pierwszą prezentację przeprowadził wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj, który zapoznał uczestników z głównymi założeniami nowej perspektywy finansowej.

W dalszej części wydarzenia dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie Andrzej Przewoda  szczegółowo przedstawił informacje na temat realizowanych Osi Priorytetowych. Poruszył głównie tematykę rozwiązań dotyczących rynku pracy, włączenia społecznego oraz edukacji.

Dla mieszkańców Kołobrzegu została uruchomiona specjalna strefa informacyjna przed budynkiem Urzędu Miasta w Kołobrzegu, w której do dyspozycji osób odwiedzających byli pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Szczecinie. Pracownik Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie Biura Informacji i Promocji EFS w Koszalinie odpowiadał na pytania na temat możliwości pozyskiwania środków w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Osoby odwiedzające stoisko zainteresowane były głównie warunkami uzyskania wsparcia przeznaczonego na rozwój działalności gospodarczej, przewidywanymi formami wsparcia dla przedsiębiorców w nowej perspektywie oraz możliwościami pozyskania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

W strefie informacyjnej działał również punkt konsultacyjny EURES. Doradcy EURES z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie udzielali zainteresowanym osobom szczegółowych informacji na temat zasad bezpieczeństwa, których należy przestrzegać przy podejmowaniu pracy za granicą (np. możliwości weryfikacji legalności prywatnych pośredników pracy), możliwości podjęcia pracy za granicą, warunków życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii oraz aktualnych ofert pracy w ramach międzynarodowego pośrednictwa pracy EURES.