VIII Targi Pracy w Wałczu

Dodano przez: Alicja Giszczak | 12 kwietnia 2018

W dniu 6 kwietnia 2018 roku w Wałczu odbyły się VIII Targi Pracy zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie, w partnerstwie z Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Wałczu, Siecią Zachodniopomorską Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej i  Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym “Radość z życia” w Wałczu.

W VIII edycji  Targów Pracy udział wzięło 33 wystawców miedzy innymi z instytucji państwowych, ubezpieczeń społecznych, organizacji z otoczenia biznesu,  a także  straży granicznej zajmującej się problematyką kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców. Wydarzenie było skierowane do wszystkich poszukujących zatrudnienia,  a wystawcy oferowali  1600 miejsc pracy. Targi odwiedziło  ok. 1100 osób.

Podczas targów zainteresowani mogli skorzystać z wiedzy pracowników WUP w Szczecinie. Porad udzielali doradca Eures oraz pracownik  Biura Informacji i Promocji EFS w Koszalinie.

Odwiedzającym zaprezentowano możliwości wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa. Przekazano również informacje dotyczące Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.