VIII Szczeciński Dzień Przedsiębiorczości

Dodano przez: Alicja Giszczak | 25 maja 2017

W dniu 24 maja br. odbył się  VIII Szczeciński Dzień  Przedsiębiorczości, który został zorganizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie i który odbył się w jego  siedzibie.
Celem imprezy była promocja aktywnych postaw  klientów PUP w znalezieniu pracy, czy to etatowej, czy w ramach własnej działalności. Zorganizowano kontakty z ekspertami z prawa podatkowego, gospodarczego i ubezpieczeniowego, których można było zapytać jak radzić sobie na starcie m.in. ZUS, Urząd Skarbowy, Urząd Miejski w Szczecinie. Wydarzenie to zgromadziło liczne grono osób, zainteresowanych ofertą organizacji i instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej na terenie naszego województwa.
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie  również uczestniczył w tym wydarzeniu i był reprezentowany przez Biuro  Informacji i Promocji EFS. Przy naszym stoisku odwiedzający targi klienci mogli dowiedzieć się jakimi zadaniami w zakresie polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich zajmuje się Urząd. Odwiedzający najczęściej pytali o możliwości uzyskania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz szkoleń i kursów dla osób bezrobotnych. Pracownik  Biura  Informacji i Promocji EFS udzielał informacji o możliwościach w tym zakresie oferowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz szansach dla osób młodych na rynku pracy w tym szczególnie osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniach tzw. Młodzieży NEET (Not in Employment Educationor Traning).
Jednocześnie  uczestnicy mieli również możliwość zapoznania się z różnymi publikacjami dotyczącymi projektów realizowanych w ramach dotychczas wdrażanych programów finansowanych ze środków unijnych.