VII Szczeciński Dzień Przedsiębiorczości

Dodano przez: Daniel Sawicki | 13 maja 2016

W dniu 12 maja br., Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie  uczestniczył w VII Szczecińskim Dniu Przedsiębiorczości, który odbył się w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie.
Wydarzenie to przyciągnęło wiele osób, zaciekawionych ofertą instytucji i organizacji wspierających rozwój przedsiębiorczości, na terenie naszego regionu. Przy stoisku Wojewódzkiego Urzędu Pracy odwiedzający mogli dowiedzieć się jakimi zadaniami w zakresie polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich zajmuje się Urząd. Stoisko Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie cieszyło się znacznym zainteresowaniem. Pytania osób odwiedzających najczęściej dotyczyły możliwości uzyskania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz  szkoleń i kursów dla osób bezrobotnych. Pracownicy  Biura Informacji i Promocji EFS informowali o możliwościach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz szansach dla młodych na rynku pracy w tym szczególnie osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniach tzw. Młodzieży NEET (Not in EmploymentEducationorTraning)”. Dodatkowo uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z przykładami dobrych praktyk z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.