VI edycja Giełdy Pracy

Dodano przez: Alicja Giszczak | 17 listopada 2017

W dniach od 14 do 15 listopada 2017 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie uczestniczył w VI edycji Giełdy Pracy organizowanych przez Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wydarzenie to zgromadziło osoby wybierające określony kierunek własnego rozwoju zawodowego, studentów, absolwentów, osoby bezrobotne i poszukujące pracy, jak i te, które chcą przekwalifikować się zgodnie z potrzebami współczesnego i lokalnego rynku pracy.

W bezpośrednim kontakcie z pracodawcami targi były okazją do otrzymania licznych informacji o wymaganiach na konkretnym stanowisku pracy. Uczestnicy mogli skorzystać także z indywidualnych konsultacji z przedsiębiorcami.

Z kolei obecność pracowników Biura Informacji i Promocji Europejskiego Funduszu Społecznego EFS WUP w Szczecinie umożliwiła odwiedzającym uzyskanie informacji jakimi zadaniami w zakresie polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich zajmuje się Urząd. Przekazywali onim.in. informacje o możliwościach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz szansach dla młodych na rynku pracy.