Uwaga – Ważny komunikat

Dodano przez: Alicja Giszczak | 17 marca 2020

W związku z istniejącym zagrożeniem zakażenia koronawirusem, zachęcamy do ograniczenia wizyt w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie.

Wszelkie dokumenty dot. „Zachodniopomorskich Małych Skarbów” (np. wnioski o refundacje lub uzupełnienie dokumentów) należy składać poprzez e-mail: maleskarby@wup.pl lub telefonicznie 607 366 458.

W zakresie spraw dot. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, zachęcamy do kontaktu poprzez e-mail zasilki@wup.pl  lub telefonicznie 91 42 56 117.

W zakresie spraw dot. rejestru agencji zatrudnienia, zachęcamy do kontaktu poprzez e-mail sekretariat@wup.pl lub telefonicznie 91 42 56 119 lub 91 42 56 101.

W zakresie spraw dot. rejestru instytucji szkoleniowych, zachęcamy do kontaktu poprzez e-mail ris@wup.pl lub telefonicznie 91 42 56 113

W zakresie spraw związanych ze wdrażaniem Europejskiego Fundusz Społecznego należy kontaktować się z Biurem Informacji i Promocji EFS  poprzez e-mail efs@wup.pl , efskoszalin@wup.pl lub telefonicznie 91 42 56 163/164 lub 94 34 45 025/026

W pozostałych sprawach zachęcamy Państwa do  korzystania z  usług elektronicznych (e-PUAP http://wup.szczecin.ibip.pl/public/?id=135152  lub poczty elektronicznej) bądź kontaktów telefonicznych.