UWAGA KONKURS FOTOGRAFICZNY !!! Europejski Fundusz Społeczny w Twoim obiektywie!

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 30 września 2019

Zauważyłeś, jak zmienia się nasze województwo dzięki środkom pochodzącym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Widzisz zmiany jakie zachodzą we wspieranych obszarach tj. rynek pracy, włączenie społeczne, edukacja – Jeśli tak, to jest to konkurs właśnie dla Ciebie !
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie postanowił zobrazować jak środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 wspierają właśnie te obszary i zorganizował konkurs fotograficzny „Europejski Fundusz Społeczny w Twoim obiektywie”.
Pokaż nam w ciekawy i inspirujący sposób, jakie obszary społeczne i gospodarcze wspierane są w ramach tych środków. Prześlij zdjęcie ukazujące jak EFS wpływa na życie lokalnej społeczności.

Prace należy dostarczyć do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w terminie

od 1 października 2019 roku do 31 października 2019 roku!

Pula nagród to aż 9 000 złotych!
Przeczytaj regulamin, pokaż nam swój punkt widzenia.
Więcej informacji szukaj na: www.wup.pl/

Skontaktuj się z nami!

91 42 56 163/164/204

efs@wup.pl

Do pobrania:

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie osoby trzeciej

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

Informacje dodatkowe w zakresie tematyki konkursu