Usługi rozwojowe kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 8 listopada 2019

Dnia 8 listopada w Koszalinie Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj oraz Prezes Zarządu Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Natalia Wegner podpisali umowę o dofinansowanie projektu „Usługi rozwojowe kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa”, który uzyskał dofinansowanie w ramach Działania 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw w oparciu o system popytowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w wysokości 28 930 528,40 zł, przy ogólnej wartości projektu wynoszącej 34 050 526,40 zł.

Przedsięwzięcie jest kontynuacją realizowanego obecnie przez KARR S.A. projektu pn. “Usługi rozwojowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw dostępne w ramach Bazy Usług Rozwojowych”. Efektem dotychczasowych działań jest ponad 1800 zawartych umów na łączną wartość 24,5 mln zł (dofinasowanie blisko 19 mln zł) a ze wsparcia oferowanego w ramach projektu skorzystało 1350 przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz 4840 pracowników.- przypomniał Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj.

II edycja projektu to minimum 1000 przedsiębiorstw z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz minimum 4200 pracowników, którzy skorzystają ze wsparcia w okresie 01.02.2020 r. – 30.06.2023 r.

Prezes Zarządu Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Natalia Wegner wskazała, że dofinansowaniu podlegać będą takie działania jak m.in. szkolenia, kursy językowe, kursy zawodowe, studia podyplomowe, doradztwo, coaching, itp., odpowiadające w najwyższym stopniu na aktualne potrzeby przedsiębiorstwa.

Pozyskane środki oraz ich dystrybucja przyczyni się do wzrostu poziomu konkurencyjności i kondycji zachodniopomorskich przedsiębiorstw. Wybór usług dokonywany będzie za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych (ogólnopolska internetowa platforma administrowana przez Polską Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości). Podstawowy poziom wsparcia polegający na refundacji kosztów realizacji usługi rozwojowej wynosi 50%  jej wartości. Istnieje możliwość zwiększenia poziomu wsparcia do 80% po spełnieniu przez przedsiębiorstwo dodatkowych kryteriów.

Szczególny nacisk położony zostanie na wsparcie osób w wieku powyżej 50 lat, które będą miały pierwszeństwo w skorzystaniu z usług rozwojowych. – podkreślał Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj.

Nabór wniosków o refundację usług rozwojowych rozpocznie się 1 kwietnia 2020 roku.