Uroczyste otwarcie pracowni technik programowania technologii przyrostowych w Zespole Szkół nr 5 w Stargardzie.

Dodano przez: Alicja Giszczak | 15 kwietnia 2021

Nie bez przyczyny mówi się, że zawody techniczne to zawody przyszłości.  Z roku na rok zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników, w konkretnych branżach technicznych, rośnie, a przeglądając Barometr zawodów, będący prognozą zapotrzebowania na pracowników, dochodzimy do analogicznych wniosków. Jedną z głównych przyczyn trudności w pozyskaniu pracowników branż technicznych jest brak kwalifikacji i doświadczenia tych osób. Dlatego takważne jest wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe.

Dnia 14 kwietnia uroczyście otwarto pracownię technik programowania technologii przyrostowych w Zespole Szkół nr 5 w Stargardzie. Bardzo ważne jest by kształcić młodych ludzi na sprzęcie i w warunkach  jak najbardziej zbliżonych do naturalnych warunków które znajdą w miejscu pracy – mówiła podczas otwarcia Dyrektor ZSnr 5 Pani Jolanta Kawszynwyposażenie w tak wyspecjalizowany sprzęt, pozwoli na zdobycie nie tylko kwalifikacji, ale i praktycznych umiejętności tak niezbędnych w zawodzie technik programista. Zakup wielkogabarytowej drukarki 3D, drukarki wielomateriałowej, desktopowej, żywicznej oraz niezbędnego osprzętu pozwoli nie tylko na  utrwalenie wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim na zdobycie wiedzy praktycznej. Jestem zafascynowana tymi nowymi technologiami i nie poprzestanęna tej pracowni – dodaje z uśmiechem Pani Dyrektor – będziemy starać  się o kolejne środki, aby poziom kształcenia w naszej szkole był naprawdę wysoki.

Właśnie zainstalowaliśmy cztery rodzaje drukarek 3D  – tłumaczył podczas otwarcia pracowni Pan Tomasz Wróblewski Dyrektor Centrum Modelowania Przestrzennego w Goleniowie, które współpracuje ze szkołą. Oprócz dwunastu drukarek typowo edukacyjnych, przeznaczonych do nauki tego procesu, w tym również do realizacji bardziej zaawansowanych projektów,  zainstalowaliśmy również drukarki przemysłowe. Takie jakie spotykamy w zakładach pracy. Daje nam to możliwość odpowiedniego przygotowania uczniów do pracy na tego typu maszynach już bezpośrednio w firmach. Są to urządzenia niesamowicie precyzyjne – dodaje Pan Tomasz –  gdzie cały proces nadzorowany jest przez 21 czujników, a popełnienie błędu, przy wydruku, jest bardzo niskie. Dodatkową zaletą tych przemysłowych drukarek jest możliwość druku z wielu rodzajów materiałów. Nie tylko tych najbardziej popularnych PLA, ale także z ABS czy nylonu. Sam druk 3D to nie wszystko – podkreślał -Druk 3D w połączeniu ze skanowaniem produktu dopiero daje możliwość szybkiego prototypowania i uzyskiwania precyzyjnie odwzorowanych przedmiotów. Pracownia w ZS nr 5 wyposażona została w dwa skanery. Jeden typowo edukacyjny, na którym uczniowie będą mogli skanować małe przedmioty. Drugi zaś przemysłowy, za pomocą którego można skanować duże przedmioty do 3 metrów.  Jest to wysoce precyzyjny skaner używany w przemyśle – tłumaczył Dyrektor Centrum podczas omówienia poszczególnych urządzeń zainstalowanych w pracowni.

Jak wspierać to kompleksowo

Powiat Stargardzki zdaje sobie sprawę z niedoborów jakie należy niwelować, aby jak najlepiej przygotować  młode osoby do wejście na rynek pracy. Kompleksowo podchodzi do zdiagnozowanych problemów. W ramach projektu, do końca sierpnia 2022, planują podnieść  jakość kształcenia zawodowego w ZS nr 5 poprzez lepsze dostosowanie form, metod i jego warunków. Wysoko postawili sobie poprzeczkę, ale sukcesywnie będą realizować założone cele. Poprzez stworzenie pracowni technik programowania technologii przyrostowych oraz doposażenie pracowni gastronomicznej chcą zapewnić warunki odzwierciedlające realne warunki panujące na rynku pracy. Organizacja staży uczniowskich u pracodawców pozwoli na zdobycie dodatkowych kompetencji potrzebnych na rynku pracyprzez tych uczniów. Szereg dodatkowych zajęć oraz specjalistycznych kursów tj. kurs operatora wózków widłowych, kursów z programowania,  Sommelier, Autocad czy kursu carvingu rozszerzy kwalifikacje zawodowe i zwiększy ich szanse na zdobycie wymarzonej pracy. Współpraca z doradcą zawodowym powoli  na wzrost ich świadomości w zakresie oczekiwań pracodawców i potrzeb rynku pracy, a dzięki spotkaniom z przedstawicielami firm oraz utworzeniu klasy patronackiej uczniowie zdobędą wiedzę o zawodzie i w praktyce poznają  techniki stosowane u pracodawcy. Nawiązaliśmy  również współpracę z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym – mówił Pan Piotr Jarząbek koordynator projektu – dzięki tej współpracy będziemy mogli podążać za trendami  technologicznymi. Będziemy kształcić nie tylko wykwalifikowanych pracowników, ale i doskonałych przyszłych inżynierów, odpowiednio przygotowanych do podjęcia dalszej nauki na kierunkach technicznych.

Świadome nauczanie

Zmieniający się świat izmieniające się technologiewymuszają na jednostkach kształcenia zawodowego ciągłyrozwój i dostosowanie metod nauczania do obecnych praktyk. Dlatego tak ważny jest wzrost kompetencji nauczycieli z zakresu praktycznej nauki zawodu i ciągłe ich doskonalenie. Kompleksowy projekt Powiatu Stargardzkiego odpowiada również na to zapotrzebowanie. Czterech  nauczycieli z ZS nr 5 podniesie swoje kompetencje poprzez udział w specjalistycznych kursach. Kursy te dotyczyć będą w całości nauczania w zawodzie technik programowania ze szczególnym uwzględnieniem technologii przyrostowych (w uproszczeniu druk 3D). Dodatkowo nabycie kompetencji powiązane będzie z odbyciem, przez dwóch  nauczycieli, staży w firmach, a zakres merytoryczny stażu będzie konsultowany z patronem klasy. Zdobyta wiedza i umiejętności pod okiem szkoleniowców pozwoli na bardziej efektywne nauczanie, co w efekcie końcowym wyposaży ucznia w kompetencje umożliwiające lepszy start na rynku.

Można by rzec, że otwarcie pracowni technik programowania technologii przyrostowych stało się symbolem wejścia w nową erę kształcenia zawodowego w naszym regionie. Już niedługo oglądać będziemy efekty tej przemiany. Uczniowie znajdą dobre zatrudnienie, a pracodawcy wysoko wykwalifikowanych pracowników.

Powyższy materiał dotyczy projektu  „Nowy zawód przepustką do rynku pracy”.Projektodawca Powiat Stargardzki, realizacja Zespół Szkół Nr 5 w Stargardzie. Wartość projektu wynosi 822 437,50 zł,przedsięwzięcie realizowane w ramach Działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształceniazawodowego, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.