Udostępnienie wzorów umów o dofinansowanie projektów dla naboru nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-P01/18 w ramach Działania 7.1

Dodano przez: Daniel Sawicki | 2 lipca 2018

Dnia 2 lipca 2018 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie udostępnia załączniki nr 7.2 oraz 7.3 tj. wzory umów o dofinansowanie projektów dla naboru nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-P01/18 w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, typ 2. Pobierz plik