Udostępnienie Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WZ 2014-2020 dla projektów w ramach EFS

Dodano przez: admin | 1 marca 2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 01.03.2016 r. zaktualizowaną Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 dla projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w wersji 1.2

Zaktualizowana Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WZ 2014-2020 dla projektów w ramach EFS zostaje udostępniona poniżej oraz w Serwisie Beneficjenta LSI 2014 w zakładce POMOC.

Instrukcja WND RPO WZ wersja 1.2
Instrukcja WND RPO WZ wersja 1.2
Instrukcja_WND_RPO_WZ_2014-2020_wersja_1_2_z_29_02_2016.....pdf
837,4 KiB
244 Downloads
Szczegóły