Udostępnienie formularza wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego dla Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Działania 6.5 RPO WZ na lata 2014-2020.

Dodano przez: admin | 15 czerwca 2015

W nawiązaniu do informacji zamieszczonej na stronie internetowej www.wup.pl w dniu 12.06.2015 r., dotyczącej zmiany terminu udostępnienia formularza wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego dla Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Działania 6.5 RPO WZ na lata 2014-2020, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 15.06.2015 r. ww. dokument wraz z instrukcją wypełniania. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że wnioski o dofinansowanie projektu przyjmowane są od dnia dzisiejszego, tj. 15.06.2015 r. od godz. 8.00 do dnia 29.06.2015 r. do godz. 15.
Do pobrania:
Formularz wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego dla Powiatowych Urzędów Pracy
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego Powiatowego Urzędu Pracy