Ty też możesz mieć wpływ na dystrybucję funduszy europejskich!

Dodano przez: Alicja Giszczak | 17 stycznia 2018

Ruszyły konsultacje dotyczące kształtu polityki spójności po 2010 roku

 

Już w tym roku Komisja Europejska przedłoży kompleksowe propozycje dotyczące nowej generacji programów finansowych na okres po 2020r. 10 stycznia ruszyły konsultacje dotyczące kształtu polityki spójności po roku 2020. Potrwają do 8 marca. Niniejsze konsultacje są integralnym etapem opracowania propozycji. Ich celem jest zgromadzenie opinii wszystkich zainteresowanych stron na temat tego, jak sprawić, by każde euro z budżetu UE zostało optymalnie wykorzystane. Konsultacje są otwarte dla wszystkich obywateli i podmiotów zainteresowanych polityką spójności, w tym dla beneficjentów programów i funduszy UE, np. organów krajowych, regionalnych i lokalnych, organizacji międzyrządowych i pozarządowych, instytucji akademickich, społeczeństwa i oczywiście przedsiębiorstw. Komisja podsumuje odpowiedzi po zakończeniu konsultacji. Zostaną one uwzględnione podczas opracowywania kompleksowych propozycji dotyczących ram finansowych na okres po 2020 r. oraz kolejnych programów.
I Ty możesz mieć wpływ na kształt polityki spójności! Wystarczy wypełnić ankietę.
Zapraszamy!

Szukasz szczegółowych informacji?

Ankieta: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/17c034bf-d01b-4724-bd3a-ef629b1b35cd?draftid=587f28b3-258e-4389-a48d-1167d3e60ba8&surveylanguage=PL
Ogłoszenie: http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/newsroom/news/2018/01/01-10-2018-public-consultation-on-eu-funds-in-the-area-of-cohesion