„Twoje serce w naszych rękach” – hasło nowego projektu dla osób chorujących na nowotwory

Dodano przez: Alicja Giszczak | 18 października 2021

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego im. Prof. Tadeusza Sokołowskiego w Szczecinie 23 kwietnia br. podpisał umowę na  realizację projektu pt. „Program prewencji chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów onkologicznych na lata 2021-2022 realizowany przez SPSK-1 w Szczecinie.

Założeniem projektu jest doprowadzenie do istotnego zmniejszenia zapadalności i umieralności na choroby układu krążenia w przebiegu leczenia onkologicznego poprzez wczesną opiekę kardiologiczną nad pacjentami z wysokim ryzykiem rozwoju powikłań sercowo‐naczyniowych.

Szczecińscy kardiolodzy zapraszają pacjentów onkologicznych do wzięcia udziału w bezpłatnych badaniach serca. Dzięki środkom unijnym w wysokości  3 210 087 złotych z RPO WZ 2014-2020, przyznanych na realizację projektu w ramach konkursu organizowanego przez WUP w Szczecinie, chorzy mogą zostać szybciej objęci diagnostyką i profilaktyką kardiologiczną.

– Jednymi z najbardziej istotnych powikłań wynikających z leczenia onkologicznego, bowiem związanymi z ryzykiem śmiertelności, są powikłania związane z układem sercowo-naczyniowym – wyjaśnia doktor Robert Kowalczyk, zastępca dyrektora ds. lecznictwa w SPSK nr 1 PUM w Szczecinie.

Do końca 2022 roku, 1200 pacjentów onkologicznych, leczonych chemioterapią i/lub radioterapią o działaniu kardiotoksycznym, objętych zostanie działaniami diagnostyczno- terapeutycznymi prewencji chorób sercowo-naczyniowych

Na Pomorzu Zachodnim staramy się przywiązywać dużą wagę do profilaktyki. Prowadzimy wiele programów, ale chcemy zwrócić uwagę na program wyjątkowy i zarazem pilotażowy na skalę Polski. Powstał w Szczecinie i będzie ratował życie tych wszystkich, którzy są narażeni na powikłania kardiologiczne po leczeniu onkologicznym – mówił marszałek Olgierd Geblewicz podczas konferencji prasowej.

Obecnie w Polsce jest 1,2 mln pacjentów onkologicznych. To większa populacja niż chorzy z niewydolnością serca.

Koordynowane w Szczecinie badania wykazały, że 40 procent z tych chorych ma co najmniej dwa czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. I ten program jest właśnie po to, aby tych pacjentów wychwycić i bezpiecznie przeprowadzić przez terapię – podkreślił doktor Piotr Gościniak z Pracowni Nieinwazyjnej Diagnostyki Serca dla Dzieci i Dorosłych.

Na podstawie pierwszej wizyty kardiologicznej, w zależności od wyjściowego stanu pacjenta, wyników badań, czynników ryzyka, wywiadu chorób serca oraz aktualnie stosowanego lub planowanego leczenia onkologicznego, zostanie zaplanowana dalsza specjalistyczna opieka kardiologiczna.

Na stronie internetowej szpitala https://www.spsk1.szn.pl/, w zakładce “Twoje serce w naszych rękach”, znajduje się ankieta, którą pacjent onkologiczny powinien wypełnić z lekarzem prowadzącym.

W ramach projektu, za kwotę 1 040 000 zł zakupiony zostanie również specjalistyczny sprzęt medyczny niezbędny do odpowiedniej profilaktyki kardiologicznej m.in.:

– aparat USG z funkcjami 3D, GLS i głowicą przezprzełykową;

– Stress echo ze stacją roboczą i sterylizatornią do głowic echo;

pięć zestawów do badań Holtera EKG;

– aparat EKG z cykloergometrem, cykloergometr do echokardiograficznych prób obciążeniowych.

 

Ponadto, zaplanowano działania informacyjno-szkoleniowe skierowane do 150 lekarzy specjalistów: onkologów, kardiologów, hematologów, internistów, chirurgów, ginekologów, anestezjologów i lekarzy POZ.