Trzecie spotkanie informacyjne dla RPO WZ 2014-2020 w Myśliborzu

Dodano przez: admin | 1 października 2015

25 września br. w Myśliborzu miało miejsce trzecie z cyklu spotkanie informacyjne dla mieszkańców naszego województwa, dotyczące uruchomienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
W spotkaniu, które odbyło się w Myśliborskim Ośrodku Kultury, udział wzięli przedstawiciele samorządów, stowarzyszeń  oraz przedsiębiorcy zainteresowani pozyskiwaniem środków w ramach nowej perspektywy.
Pan Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego,  opowiedział o priorytetach w podejmowaniu działań na najbliższe lata, zaznaczając dużą rolę mikro, małych i średnich przedsiębiorstw dla rozwoju regionu.
Pani Katarzyna Brzychcy, wicedyrektor ds. Europejskiego Funduszu Społecznego z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, będącego Instytucją Pośredniczącą dla RPO WZ, zaprezentowała możliwości, jakie przynosi Europejski Fundusz Społeczny, skupiając się przy tym na wsparciu oferowanym w trzech obszarach realizowanych przez WUP, czyli rynku pracy, włączeniu społecznym oraz edukacji.
O trzech osiach  priorytetowych realizowanych przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – czyli gospodarce niskoemisyjnej, ochronie środowiska i adaptacji do zmian klimatu oraz naturalnym otoczeniu człowieka – mówiła Kinga Jacewicz – Dyrektor ds. Funduszy Europejskich.
Dodatkowo dla mieszkańców powiatów myśliborskiego została uruchomiona specjalna strefa informacyjna przed budynkiem Urzędu Miasta w Myśliborzu, w której pracownicy WUP, UMWZ oraz WFOŚiGW odpowiadali na pytania zgromadzonych gości oraz mieszkańców Myśliborza  przychodzących, by dowiedzieć się o możliwościach pozyskiwania środków w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.