Targi pracy „Kariera 2017”

Dodano przez: Alicja Giszczak | 27 listopada 2017

23 listopada 2017 r. na Wydziale Technologii I Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przy Al. Piastów 42 odbyła się kolejna edycja Targów Pracy „Kariera 2017”. Ich organizatorem było Biuro Karier Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.
Ponad 50 wystawców z całej Polski wzięło udział w tegorocznych targach, które w głównej mierze skierowane były do studentów i absolwentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Nie oznacza to jednak, że inni goście nie mogli przyjść na wydarzenie. W ciągu dnia pojawiło się wiele osób niezwiązanych z uczelnią – zarówno starszych jak i młodszych. Odwiedzający mogli spotkać się z pracodawcami, porozmawiać z nimi o warunkach, jakie oferują swoim pracownikom, a także od razu zostawić swoje CV.
Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie informowaliuczestnikówo możliwościach, jakie dają Fundusze Europejskie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Zapraszali takżena bezpłatne warsztaty i spotkania z doradcami zawodowymi, pozwalające łatwiej odnaleźć się na obecnym rynku pracy. Zainteresowani najczęściej pytali o działaniawspierające młodzież, takie jak staże, praktyki, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, czy dostępność oraz jakość usług rozwojowych (w tym szkolenia, kursy, studia podyplomowe etc.).