Targi Pracy dla obywateli Ukrainy w Mielnie

Dodano przez: Alicja Giszczak | 11 kwietnia 2022

W dniu 8 kwietnia 2022 r. odbyły się Targi Pracy  dla obywateli Ukrainy, zorganizowane przez Centrum Kultury w Mielnie.

W wydarzeniu wzięło udział kilkunastu wystawców i kilkuset uczestników wspartych wolontariuszami i tłumaczami. Targi skierowane były do obywateli Ukrainy poszukujących pracy. Mieli oni okazję  zapoznania się z usługami rynku pracy m.in.  szkoleń, pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego.

Podczas targów zainteresowani mogli skorzystać z wiedzy pracowników WUP w Szczecinie. Odwiedzającym nasze stoisko, porad udzielali specjaliści z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, doradca Eures oraz pracownik Biura Informacji i Promocji EFS w Filii WUP w Koszalinie. Uczestnicy informowani byli o możliwości uzyskania wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Założeniem targów, które udało się zrealizować było wsparcie obywateli Ukrainy w poszukiwaniu przez nich pracy zgodnej z posiadanymi kwalifikacjami.