Targi Ekonomii Społecznej

Dodano przez: Alicja Giszczak | 13 września 2018

8 września 2018 r. na Jasnych Błoniach w Szczecinie odbyły się Targi Ekonomii Społecznej oraz towarzyszący im Piknik dla Rodzin, organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość.

Przedsięwzięcie to stanowi szansę na zapoznanie się z ogromem działań podejmowanych przez podmioty ekonomii społecznej, a także zwiększenie świadomości konsumentów na temat ich produktów i usług. Podczas targów można było zapoznać się ze wsparciem oferowanym przez fundacje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne i inne podmioty działające w sferze ekonomii społecznej.

Swoje stanowisko na Targach miał również Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. Pracownicy WUP informowali uczestników o możliwościach, jakie dają Fundusze Europejskie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Zainteresowani najczęściej pytali o możliwość pozyskania funduszy na realizację projektów z zakresu włączenia społecznego, wsparciedla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, ale także działania wspierające zakładanie własnej firmy, czy też podnoszące kwalifikacje, m.in poprzez szkolenia i kursy.