Targi Ekonomii Społecznej w Kołobrzegu

Dodano przez: Alicja Giszczak | 2 października 2019

W dniu 28 września 2019 roku w Kołobrzegu  odbyły się Targi Ekonomii Społecznej, pod patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza oraz Starosty kołobrzeskiego Tomasza Tamborskiego. Wydarzenie współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego „Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu”.

Głównym celem Targów była promocja idei oraz działalności podmiotów ekonomii społecznej.

Targi zostały przygotowane w części wystawowej na placu przed ratuszem, w ramach której zorganizowano kiermasz produktów regionalnych, gry, pokaz wyrobów rękodzielniczych, konkursy, animacje, pokaz ratownictwa medycznego oraz spotkania z organizacjami pozarządowymi, zakładami aktywności zawodowej i różnymi spółdzielniami z naszego regionu. Wśród stoisk dostrzec można było przedstawicieli Spółdzielni Socjalnych, Stowarzyszenia Osób Chorych Neurologicznie, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Klub Seniora, Centrum Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, Centrum Integracji Społecznej, i wiele innych.

Ponadto udział w Targach w roli wystawców wzieli m. in. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego.

Wydarzenie otrzymało oprawę artystyczną w postaci występów ludowego Zespołu Pieśni i Tańca.

Jednocześnie w pobliskim Ratuszu Miejskim odbywała się konferencja pn. „Innowacje i turystyka jako tworzywo ekonomii społecznej na Pomorzu Zachodnim”  organizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

W ramach spotkania odbyła się uroczysta ceremonia: wręczenia nagród Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Lider Ekonomii Społecznej 2019” oraz wyróżnień przyznawanych przez Sieć Zachodniopomorską Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej „Start-up Ekonomii Społecznej 2019”.

Konferencja była adresowana do przedstawicieli samorządów lokalnych, podmiotów ekonomii społecznej, jednostek pomocy społecznej, ośrodków wsparcia ekonomii społecznej oraz laureatów konkursu  i wszystkich osób zainteresowanych tematyką ekonomii społecznej.

W trakcie Targów, pracownicy Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie udzielali informacji na temat wsparcia, jakie można uzyskać w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020. Ponadto uczestnicy Targów mogli skorzystać z porad doradców zawodowych Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Szczecinie.