Targi Edukacyjne w Kołobrzegu

Dodano przez: Alicja Giszczak | 21 kwietnia 2023

19 kwietnia 2023 r. odbyły się Targi Edukacyjne zorganizowane w I Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. M. Kopernika w Kołobrzegu. Patronat nad targami objął starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski. Wydarzenie zaszczycili również swoją obecnością przedstawiciele władz miasta.

W obecnej edycji Targów udział wzięło 12 wystawców. Oferta edukacyjna skierowana była do wszystkich szkół kołobrzeskich oraz Zespołu Szkół w Gościnie we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Powiatowym Urzędem Pracy, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Koszalinie oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie Filia w Koszalinie.

Targi były skierowane do wszystkich poszukujących kierunków nauki lub zatrudnienia w niedalekiej przyszłości.

Podczas targów zainteresowani mogli skorzystać z wiedzy pracowników WUP w Szczecinie. Licznie odwiedzającym nasze stoisko, porad udzielali specjaliści z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, doradca Eures oraz pracownik Biura Informacji i Promocji EFS w Filii WUP w Koszalinie. Uczestnicy informowani byli o możliwości uzyskania wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.