Targi Edukacyjne Edu Day 2018 Szczecin

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 13 kwietnia 2018

W dniu 11 kwietnia br. w hali Zespołu szkól nr 3 w Szczecinie odbyły się targi edukacyjne Edu Day. Jest to cykliczna impreza, odbywająca się od 2015 roku, do tej pory w czterech miastach Pomorza: Koszalin, Stargard, Słupsk, Szczecinek. W tym roku na mapie wydarzenia pojawił się również Szczecin.

Celem targów jest umożliwienie uczącej się młodzieży spotkania się i porozmawiania z przedstawicielami uczelni wyższych i placówek edukacyjnych z naszego regionu, ale i nie tylko. Oprócz stoisk poszczególnych placówek, zaplanowano również prelekcje dla uczestników.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie objął wydarzenie swoim patronatem. W trakcie Targów, pracownicy Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie udzielali informacji o Europejskim Funduszu Społecznym oraz finansowanych z jego środków programach. Wskazywali na możliwości skorzystania z realizowanych projektów jak i zasadach ubiegania się dofinasowanie. Uczestnicy mieli również możliwość  skorzystania z doradztwa zawodowego pracowników Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Szczecinie i przeprowadzenia badania predyspozycji zawodowych skróconą wersją testu Hollanda. Rezultatem pracy z wykorzystaniem testu jest informacja o typie osobowości zainteresowanego i najkorzystniejszym dla niego środowisku pracy. Uzyskuje również  informacje jakie zawody są najbardziej odpowiednie dla  swojego typu osobowości.