Targi Dziecko Mama Tata

Dodano przez: Alicja Giszczak | 28 września 2018

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie był jednym z blisko stu wystawców z całej Polski, podczas Targów Dziecko Mama Tata, które w dniach 22-23 września odbyły się na szczecińskiej Netto Arenie.

Pracownicy Urzędu przede wszystkim udzielali wyczerpujących odpowiedzi na wszelkie pytania związane z projektem Zachodniopomorskie Małe Skarby, który za sprawą wsparcia finansowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), umożliwi aż 700 rodzicom dzieci w wieku do lat 3, powrót do aktywności zawodowej. Dodajmy, że już w pierwszym, wrześniowym naborze, wpłynęło aż 481 wniosków w ramach projektu.

Ponadto, uczestnicy targów mogli uzyskać informacje na temat innych inicjatyw, takich jak usługi rozwojowe, staże, środki na otwarcie działalności gospodarczej, wsparcie zatrudnienia itp., które także współfinansowane są ze środków EFS – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Jednocześnie przypominamy, że drugi nabór do projektu Zachodniopomorskie Małe Skarby rozpocznie się 1 października i potrwa do 22 października br.