Szkolenie w formie online pn. „Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu L2014” zrealizowane

Dodano przez: Alicja Giszczak | 20 października 2020

16 października 2020 r. odbyło się szkolenie pn. „Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014” w formie online z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams.

Szkolenie skierowane było do projektodawców realizujących projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Celem szkolenia było zdobycie wiedzy nt. prawidłowego przygotowania wniosku o płatność w projektach współfinansowanych ze środków EFS. Wzięło w nim udział 20 osób bezpośrednio zaangażowanych w prace związane z realizacją projektu.

Szkolenie poprowadził Pan Michał Byliniak – ekspert z zakresu opracowywania wniosków o płatność realizowanych projektów dofinansowanych z funduszy UE.

Podczas szkolenia omówiono m.in. zasady funkcjonowania systemu, postęp rzeczowy projektu, harmonogram, zatrudnienie personelu, korzystanie z platformy ePUAP, sposób weryfikacji wniosku o płatność, gromadzenie danych dotyczących uczestników projektu, zgodność postępu rzeczowego z monitorowaniem uczestników projektu.

Prezentacja ze szkolenia