Szkolenie „Przygotowanie wniosku o płatność” zrealizowane

Dodano przez: Alicja Giszczak | 9 grudnia 2016

Dnia 6 grudnia 2016 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się szkolenie pn. Przygotowanie wniosku o płatność”.

 

Szkolenie w formie warsztatów skierowane było do instytucji realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

 

Celem szkolenia było zdobycie umiejętności nt. prawidłowego przygotowania wniosku o płatnośćz wykorzystaniem systemu SL2014. Wzięło w nim udział 30 osób bezpośrednio zaangażowanych w prace związane z przygotowaniem wniosku o płatność wramach RPO WZ.

 

Podczas szkolenia omówiono m.in. postęp rzeczowy projektu, korzystanie z platformy ePUAP, sposób weryfikacji wniosku o płatność, gromadzenie danych dotyczących uczestników projektu, zgodność postępu rzeczowego z monitorowaniem uczestników projektu, jak również dokonywanie zmian we wnioskach częściowych  partnerów przez Lidera projektu. W szczególności skupiono się na specyfice pracy w Centralnym Systemie Informatycznym SL2014. Każdy z uczestników w praktyce miał możliwość opracowania własnego wniosku o płatność w SL2014.