Szkolenie „Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w projektach EFS” w Koszalinie – zrealizowane

Dodano przez: Alicja Giszczak | 5 grudnia 2016

2 grudnia 2016 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie Filia w Koszalinie odbyło się szkolenie pn. „Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w projektach EFS”.
Szkolenie w formie warsztatów adresowane było do projektodawców realizujących projekty współfinansowane ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
Celem szkolenia było zapoznanie się z ustawą Prawo zamówień publicznych i zasadami konkurencyjności w projektach EFS.
Podczas szkolenia omówiono m.in. Rozporządzenie Ministra Rozwoju związane z udzielaniem zamówień realizowanych ze środków publicznych w ramach projektów objętych współfinansowaniem w zakresie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020, podstawowe zasady  dokonywania zakupów, zasady konkurencyjności.
Udział w szkoleniu wzięło 23 osoby – przedstawiciele firm i instytucji  zarówno z miasta Koszalina jak i powiatu koszalińskiego.