Szkolenie „Pomoc publiczna i pomoc de minimis w projektach EFS” zrealizowane

Dodano przez: Katarzyna Sobieraj | 27 października 2016

26 października 2016 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się szkolenie „Pomoc publiczna i pomoc de minimis w projektach EFS”.

Szkolenie w formie warsztatów skierowane było do potencjalnych projektodawców deklarujących chęć realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Celem szkolenia było zdobycie wiedzy nt. identyfikowania, prawidłowego udzielania i rozliczania pomocy publicznej w projektach EFS. Wzięło w nim udział 16 osób bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie projektu o dofinansowanie.

Podczas szkolenia omówiono m.in. co to jest pomoc publiczna, kiedy dochodzi do udzielenia pomocy, przesłanki zakłócenia konkurencyjności, kto może być beneficjentem pomocy, jak również poziomy intensywności pomocy.