Szkolenie „Pomoc publiczna i pomoc de minimis w projektach EFS” zrealizowane

Dodano przez: Alicja Giszczak | 7 grudnia 2016

 
5 grudnia 2016 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się szkolenie pn. „Pomoc publiczna i pomoc de minimis w projektach EFS”.

 

Szkolenie w formie warsztatów skierowane było do projektodawców realizujących projekty współfinansowane ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

 

Celem szkolenia było zdobycie wiedzy nt. identyfikowania, prawidłowego udzielania i rozliczania pomocy publicznej w projektach EFS. Wzięło w nim udział 16 osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu.

 

Podczas szkolenia omówiono m.in. co to jest pomoc publiczna, kiedy dochodzi do udzielenia pomocy, przesłanki zakłócenia konkurencyjności, kto może być beneficjentem pomocy, jak również poziomy intensywności pomocy.