Szkolenie pn. „Realizacja projektów współfinansowanych ze środków EFS” w ramach RPO WZ 2014-2020 – zrealizowane

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 6 września 2017

W dniach 4-5 września 2017 r. w sali Filii  Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Koszalinie odbyło się szkolenie pn. „Realizacja projektów współfinansowanych ze środków EFS”.
Zajęcia w formie warsztatów skierowane były do projektodawców realizujących projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
Celem warsztatów było zdobycie wiedzy nt. prawidłowej realizacji projektu, w tym zarządzania projektem, zasad promocji, monitorowania i ewaluacji oraz przygotowania do kontroli. Wzięło w nim udział 20 osób.
Szkolenie poprowadziła Pani Małgorzata Rulińska – Ekspert Europejskiego Funduszu Społecznego z listy Ministra Infrastruktury i Rozwoju w dziedzinie administracji rządowej i samorządowej, wykluczenia społecznego, systemu służby zdrowia. Trener z 12 letnim doświadczeniem z zakresu przygotowania projektów, jak i ich realizacji.
Podczas pierwszego dnia szkolenia omówiono m.in. obowiązujące procedury związane z realizacją projektów, wynikające z zapisów umowy o dofinansowanie projektu oraz systemu realizacji RPO WZ, poruszono kwestie dotyczące zarządzania projektem oraz wymogów związanych z informacją i promocją projektu. W drugim dniu szkolenia w szczególności skupiono się na przedstawieniu wymogów dotyczących monitorowania i ewaluacji projektu oraz na przygotowaniu się do procesu kontroli projektu.
Pobierz plik:
Prezentacja