Szkolenie pn. „Realizacja projektów współfinansowanych ze środków EFS” w ramach RPO WZ 2014-2020 – zrealizowane

Dodano przez: Alicja Giszczak | 15 czerwca 2018

Dnia 13 czerwca 2018 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się szkolenie pn. „Realizacja projektów współfinansowanych ze środków EFS”.

Zajęcia skierowane były do Beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Celem szkolenia było zdobycie wiedzy nt. prawidłowej realizacji projektu, w tym zarzadzania projektem, zasad promocji, monitorowania i ewaluacji oraz przygotowania do kontroli.

Wzięło w nim udział 29 osób.

Szkolenie poprowadziła Pani Małgorzata Rulińska – Ekspert Europejskiego Funduszu Społecznego z listy Ministra Infrastruktury i Rozwoju w dziedzinie administracji rządowej i samorządowej, wykluczenia społecznego, systemu służby zdrowia. Trener z 12 letnim doświadczeniem z zakresu przygotowania projektów, jak i ich realizacji.

Podczas szkolenia omówiono m.in. obowiązujące procedury związane z realizacją projektów, wynikające z zapisów umowy o dofinansowanie projektu oraz systemu realizacji RPO WZ, poruszono kwestie dotyczące zarządzania projektem oraz wymogów związanych z informacją i promocją projektu, monitoring oraz przygotowanie do kontroli.

Prezentacja ze szkolenia