Rekrutacja zakończona – szkolenie pn.: „Realizacja projektów współfinansowanych ze środków EFS” 2-3.10.2017 r.

Dodano przez: Alicja Giszczak | 12 września 2017

Dnia 2-3 października 2017 r. odbędzie się szkolenie adresowane do projektodawców realizujących projekty współfinansowanych ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy nt. prawidłowej realizacji projektu, w tym zarzadzania projektem, zasad promocji, monitorowania i ewaluacji oraz przygotowania do kontroli.
• Forma: szkolenie w formie warsztatu
• Miejsce: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
• Czas trwania: 09:00 – 16:00
Termin przesyłania zgłoszeń ustalono na 25 września 2017 r. Jednakże, w związku z ograniczoną liczbą miejsc i dużym zainteresowaniem udziałem w szkoleniu ze strony potencjalnych Beneficjentów RPO WZ, uprzejmie informujemy, że rekrutacja została już zakończona.
Organizator będzie informował drogą elektroniczną o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu, w związku z tym prosimy o czytelne wpisanie adresu e-mail na formularzu zgłoszeniowym.
W sprawach organizacyjnych, związanych ze szkoleniem, prosimy kontaktować się telefonicznie z p. Pawłem Kędziorem, pracownikiem Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, pod numerem telefonu (91) 42 56 163.