Szkolenie pn. „Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014” (05.11.2018 r.) zrealizowane

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 8 listopada 2018

5 listopada 2018 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się szkolenie pn. „Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014”.

Szkolenie w formie warsztatów skierowane było do projektodawców realizujących projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Celem szkolenia było zdobycie wiedzy nt. prawidłowego przygotowania wniosku o płatność w projektach współfinansowanych ze środków EFS. Wzięło w nim udział 16 osób bezpośrednio zaangażowanych w prace związane z realizacją projektu.

Szkolenie poprowadziła Pani Ingrid Szrajer – ekspert z zakresu opracowywania wniosków o płatność, zarządzania i monitorowania prawidłowości realizacji projektów dofinansowanych z funduszy UE.

Podczas szkolenia omówiono m.in. postęp rzeczowy projektu, korzystanie z platformy ePUAP, sposób weryfikacji wniosku o płatność, gromadzenie danych dotyczących uczestników projektu, zgodność postępu rzeczowego z monitorowaniem uczestników projektu. W szczególności skupiono się na specyfice pracy w Centralnym Systemie Informatycznym SL2014. Każdy z uczestników w praktyce miał możliwość opracowania własnego wniosku o płatność w SL2014.

Prezentacja ze szkolenia