Szkolenie pn. „Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w projektach EFS” zrealizowane

Dodano przez: Alicja Giszczak | 9 grudnia 2016

Dnia 7 grudnia 2016 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się szkolenie pn. „Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w projektach EFS”.

 

Szkolenie w formie warsztatów skierowane było do instytucji realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

 

Celem szkolenia było zapoznanie się z ustawą Prawo zamówień publicznych i zasadami konkurencyjności w projektach EFS. Wzięło w nim udział 30 osób bezpośrednio zaangażowanych w prace związane z realizacją projektu.

 

Podczas szkolenia omówiono m.in. Rozporządzenie Ministra Rozwoju związane z udzielaniem zamówień realizowanych ze środków publicznych w ramach projektów objętych współfinansowaniem w zakresie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020. Poruszono kwestie związane z  przygotowaniem postępowania, szacowaniem wartości zamówienia, przygotowaniem poza cenowych kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu, przeprowadzenie postępowania, podstawowych zasad  dokonywania zakupów.