Szkolenie pn. „Od pomysłu do projektu z wykorzystaniem systemu LSI2014” zrealizowane

Dodano przez: Alicja Giszczak | 20 maja 2019

Dnia 17 maja 2019 r. w sali Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego odbyło się szkolenie pn. Od pomysłu do projektu (ABC projektu) z wykorzystaniem systemu LSI2014”.

Szkolenie w formie warsztatów skierowane było do potencjalnych projektodawców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, zainteresowanych realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem szkolenia było zdobycie wiedzy nt. prawidłowego opracowywania wniosków o dofinansowanie projektów z użyciem lokalnego systemu informatycznego LSI2014.

Szkolenie poprowadziła Pani Małgorzata Rulińska – Ekspert Europejskiego Funduszu Społecznego z listy Ministra Infrastruktury i Rozwoju w dziedzinie administracji rządowej i samorządowej, wykluczenia społecznego, systemu służby zdrowia. Trener z 15 letnim doświadczeniem z zakresu przygotowania projektów, jak i ich realizacji.

Podczas szkolenia omówiono m.in. główne polityki związane ze wdrażaniem projektów Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020, poruszono kwestię charakterystyki grup docelowych, identyfikacji barier równościowych oraz praktycznego wykorzystania mechanizmu racjonalnych usprawnień. W szczególności skupiono się na specyfice pracy z generatorem wniosków aplikacyjnych LSI2014, zwracając wyjątkową uwagę na takie aspekty jak konstruowanie budżetu, koszty pośrednie w projekcie, odpowiedni dobór wskaźników, czy zakupy w ramach środków trwałych i cross-financingu.

Prezentacja ze spotkania