Szkolenie pn. „Od pomysłu do projektu z wykorzystaniem systemu LSI2014” zrealizowane

Dodano przez: Alicja Giszczak | 23 kwietnia 2018

 Dnia 19 kwietnia 2018 r. w sali Konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się szkolenie pn. Od pomysłu do projektu (ABC projektu) z wykorzystaniem systemu LSI2014”.

Szkolenie w formie warsztatów skierowane było do potencjalnych projektodawców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, zainteresowanych realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem szkolenia było zdobycie wiedzy nt. prawidłowego opracowywania wniosków o dofinansowanie projektów z użyciem lokalnego systemu informatycznego LSI2014. Wzięło w nim udział 18 osób.

Szkolenie poprowadził Pan Kamil Zbroja – Ekspert i doradca w dziedzinie Europejskiego Funduszu Społecznego, wniosków aplikacyjnych, realizacji i rozliczania projektów, kwalifikowalności wydatków. Certyfikowany trener i doradca przez Centrum Projektów Europejskich. Ekspert EFS w perspektywie 2014-2020. Trener z kilkunastoletnim doświadczeniem z zakresu przygotowania projektów, jak i ich realizacji.

Podczas szkolenia omówiono m.in. główne polityki związane ze wdrażaniem projektów Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020, poruszono kwestię charakterystyki grup docelowych, identyfikacji barier równościowych oraz praktycznego wykorzystania mechanizmu racjonalnych usprawnień. W szczególności skupiono się na specyfice pracy z generatorem wniosków aplikacyjnych LSI2014, zwracając uwagę na takie aspekty jak opis grupy docelowej, konstruowania celów projektu, koszty pośrednie w projekcie, odpowiedni dobór wskaźników, czy zakupy w ramach środków trwałych i cross-financingu.

Prezentacja ze szkolenia