Szkolenie pn. „Ochrona danych osobowych w projektach współfinansowanych ze środków EFS w perspektywie finansowej 2014-2020” – zrealizowane

Dodano przez: Alicja Giszczak | 21 czerwca 2018

Dnia 20 czerwca 2018 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się szkolenie pn. „Ochrona danych osobowych w projektach współfinansowanych ze środków EFS w perspektywie finansowej 2014-2020”.

Szkolenie w formie warsztatów skierowane było do projektodawców realizujących projekty współfinansowanych ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Celem szkolenia było zdobycie wiedzy nt. najważniejszych zmianach, jakie niesie za sobą unijne rozporządzenie, w tym o nowych zagadnieniach, m.in. o pojęciu profilowania, prawie do bycia zapomnianym, nowych obowiązkach administratora danych osobowych, zasadach przetwarzania danych osobowych, powoływania inspektora ochrony danych osobowych, itp.  Wzięło w nim udział 30 osób bezpośrednio zaangażowanych w prace związane z realizacją projektu.

Szkolenie poprowadził Pan dr Bartosz Mendyk– trener, doradca, ekspert w zakresie prawa administracyjnego, ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej. Od 2010 r. prowadzi szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego, placówek edukacyjnych oraz podmiotów prywatnych. Autor publikacji na temat danych osobowych.

Prezentacja ze szkolenia