Szkolenie pn. „Ochrona danych osobowych w projektach współfinansowanych ze środków EFS w perspektywie finansowej 2014-2020” – informacja po szkoleniu

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 19 lipca 2017

Dnia 17 lipca 2017 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się szkolenie pn. „Ochrona danych osobowych w projektach współfinansowanych ze środków EFS w perspektywie finansowej 2014-2020”.
Szkolenie w formie warsztatów skierowane było do projektodawców realizujących projekty współfinansowanych ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
Celem szkolenia było zdobycie wiedzy nt. zasad przetwarzania danych osobowych, gromadzenia danych, tworzenia i zgłaszania zbiorów do GIODO oraz zabezpieczenia danych osobowych będących w posiadaniu Beneficjenta. Wzięło w nim udział 20 osób bezpośrednio zaangażowanych w prace związane z realizacją projektu.
Szkolenie poprowadził Pan Rafał Osajda, ekspert z ponad  10 letnim doświadczeniem z zakresu ochrony danych osobowych. Jest autorem ponad 200 polityk bezpieczeństwa informacji (PBI) i danych osobowych (PBDO) oraz instrukcji zarządzania system informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych (IZSI).
Podczas szkolenia omówiono m.in. definicje zawarte w ustawie i związanych z nią rozporządzeniach, kim są ADO, ABI i ASI, IOD (Inspektor Ochrony Danych) i jakie są ich role, a także podstawowe obowiązki administratora danych. W trakcie szkolenia poruszono temat prowadzenia i zakres dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych a także proces  rejestracji zbiorów danych osobowych w GIODO.

Prezentacja ze spotkania