Szkolenie pn. „Kwalifikowalność wydatków w projektach współfinansowanych ze środków EFS” – zrealizowane

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 3 listopada 2020

30 października 2020 r. odbyło się szkolenie z zakresu kwalifikowalności wydatków w projektach w formie online z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams.

Szkolenie skierowane było do projektodawców realizujących projekty współfinansowanych ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Celem szkolenia było zdobycie wiedzy nt. kwalifikowalności wydatków w projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ. Wzięło w nim udział 25 osób bezpośrednio zaangażowanych w prace związane z realizacją projektu.

Szkolenie poprowadził Pan Michał Byliniak – trener, doradca a także  autor i realizator projektów współfinansowanych ze środków UE.

Podczas szkolenia omówiono warunki procedury kwalifikowalności  wydatków, w tym w szczególności  kwalifikowalność uczestników projektu, wkład własny, cross-financing, kwalifikowalność VAT, środki trwałe, wprowadzenia mechanizmu racjonalnych usprawnień oraz trwałość projektu.

Pobierz plik:
Prezentacja ze szkolenia