Szkolenie pn. „Księgowość w projektach współfinansowanych ze środków EFS” – zrealizowane

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 17 listopada 2020

13 listopada 2020 r. odbyło się szkolenie z zakresu księgowości w projektach EFS w formie online z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams.

Szkolenie skierowane było do projektodawców realizujących projekty współfinansowanych ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Celem szkolenia było zdobycie wiedzy nt. księgowości w projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ. Wzięły w nim udział 23 osoby bezpośrednio zaangażowane w prace związane z realizacją projektu.

Szkolenie poprowadził Pan Michał Byliniak – trener, doradca a także  autor i realizator projektów współfinansowanych ze środków UE.

Podczas szkolenia omówiono warunki procedury prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, w tym instrukcja obiegu dokumentów księgowych, polityka rachunkowości, plan kont, podatki w projektach EFS (VAT, podatek dochodowy), obciążenia wynagrodzeń (ZUS, FGŚS, FP, ZFŚS, itp.), księgowanie wydatków oraz przechowywanie dokumentacji księgowej.