Szkolenie pn. „Dostępność stron www dla osób niepełnosprawnych, w tym redagowanie oraz pisanie tekstów zgodnie z zasadą WCAG 2.0” zrealizowane

Dodano przez: Alicja Giszczak | 16 października 2019

14 października 2019r.w sali Centrum Informacji I Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się szkolenie pn. „Dostępność stron www dla osób niepełnosprawnych, w tym redagowanie oraz pisanie tekstów zgodnie z zasadą WCAG 2.0”.

Szkolenie w formie warsztatów skierowane było do projektodawców realizujących projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Celem szkolenia było zdobycie wiedzy nt. publikacji dostępnych treści dla każdej grupy odbiorców narażonej na wykluczenie, w tym uwarunkowań prawnych (polskich i unijnych) związanych z dostępnością, narzędzi edytorskich pod względem możliwości stosowania zaleceń związanych z dostępnością, odpowiedniego publikowania informacji na stronach www zgodnie z WCAG 2.0, itp. Wzięło w nim udział 25 osób.Szkolenie poprowadził Pan Mateusz Ciborowski – specjalista do spraw dostępności serwisów internetowych.

Prezentacja ze szkolenia